Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1726

Bendrijų įstatymo 18 str. 3 dalis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; 4) jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, privalo patikrinti pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas ir jų panaudojimą, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos revizijos komisija (revizorius) ataskaitą pateikia patikrinimo iniciatoriams ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui). Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas kiek laiko renkama revizorė? Ir kam ji iš vis reikalinga? (2023-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 96

Revizoriaus kompetenciją nustato Bendrijų įstatymo 18 str., taip pat turite žiūrėti, kokios su revizoriaus veikla susijusios nuostatos įrašytos jūsų bendrijos įstatuose. Bendrijų įstatymo 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) 1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai.... (skaityti viską)