Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2248

Bendrijų įstatymo 18 str. 3 dalis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; 4) jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, privalo patikrinti pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas ir jų panaudojimą, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos revizijos komisija (revizorius) ataskaitą pateikia patikrinimo iniciatoriams ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui). Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas kiek laiko renkama revizorė? Ir kam ji iš vis reikalinga? (2023-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 352

Revizoriaus kompetenciją nustato Bendrijų įstatymo 18 str., taip pat turite žiūrėti, kokios su revizoriaus veikla susijusios nuostatos įrašytos jūsų bendrijos įstatuose. Bendrijų įstatymo 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) 1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas turi teisę tikrinti gyvnamų bendrijos ūkinę-finansinę veiklą? Ar tai gali atlikti bet kuris bendrijos narys? (2023-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 101

Bendrijos ūkinei finansinei veiklai tikrinti bendrijoje turi būti išrinktas revizorius arba revizijos komisija, kurie veikia vadovaudamasi Bendrijų įstatymu ir bendrijos įstatais (įstatuose turi būti surašytos pareigos). Kiti savininkai gali užduoti konkrečius klausimus, paaiškinimus į kuriuos bendrijos pirmininkas turi pateikti per 10 darbo dienų. Prašymus reikėtų pateikti rašytine tvarka, pasirašant (nurodant, kad kreipiasi), nurodant teisėtą pagrindą gauti informaciją,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučių namų bendrijos metinei finansinei atskaitomybei patikrinti revizoriui dokumentus turi pateikti pirmininkas, ar revizorius pats turi prašyti pirmininko, kad pateiktų dokumentus. (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 41

Ir bendrijos pirmininkas turi pareigą pateikti dokumentus revizijai, ir revizorius turi pareigą atlikti reviziją. Geriausia - bendradarbiauti. Ir bendrijos pirmininkas gali priminti revizoriui jo pareigą, ir revizorius gali paprašyti dokumentų, kad atliktų savo pareigą (turėtų paprašyti, jeigu nepateikia).