Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Revizoriaus kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2717

Bendrijų įstatymo 18 str. 3 dalis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius): 1) tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą; 2) finansiniams metams pasibaigus, atlieka bendrijos ūkinės finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia bendrijos pirmininkui (valdybai) ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui); 3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių; 4) jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, privalo patikrinti pavienio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas ir jų panaudojimą, kai to pareikalauja daugiau kaip penktadalis to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų. Šiuo atveju bendrijos revizijos komisija (revizorius) ataskaitą pateikia patikrinimo iniciatoriams ir visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui). Bendrijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas kiek laiko renkama revizorė? Ir kam ji iš vis reikalinga? (2023-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 599

Revizoriaus kompetenciją nustato Bendrijų įstatymo 18 str., taip pat turite žiūrėti, kokios su revizoriaus veikla susijusios nuostatos įrašytos jūsų bendrijos įstatuose. Bendrijų įstatymo 18 straipsnis. Bendrijos revizijos komisija (revizorius) 1. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas turi teisę tikrinti gyvnamų bendrijos ūkinę-finansinę veiklą? Ar tai gali atlikti bet kuris bendrijos narys? (2023-06-13) komentarų: 0 peržiūrų: 279

Bendrijos ūkinei finansinei veiklai tikrinti bendrijoje turi būti išrinktas revizorius arba revizijos komisija, kurie veikia vadovaudamasi Bendrijų įstatymu ir bendrijos įstatais (įstatuose turi būti surašytos pareigos). Kiti savininkai gali užduoti konkrečius klausimus, paaiškinimus į kuriuos bendrijos pirmininkas turi pateikti per 10 darbo dienų. Prašymus reikėtų pateikti rašytine tvarka, pasirašant (nurodant, kad kreipiasi), nurodant teisėtą pagrindą gauti informaciją,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas gali atlikti DNSB audita jei bendrijos auditorius atsisako atlikti audita? (2023-10-12) komentarų: 0 peržiūrų: 141

Jeigu bendrijoje yra išrinktas revizorius, jis privalo vykdyti Bendrijų įstatyme ir bendrijos įstatuose jam nustatytas pareigas. Pareigų nevykdantį revizorių galima atšaukti ir išrinkti kitą asmenį. Organizuoti turėtų padėti bendrijos pirmininkas. Veiksmų nesiimantį pirmininką galima skųsti savivaldybei. Taip pat bendrijos nariai gali priimti sprendimą samdyti mokamą išorės auditorių (juridinį ar fizinį asmenį) išsamiam auditui atlikti.
susijęs klausimas

Daugiabučių namų bendrijos metinei finansinei atskaitomybei patikrinti revizoriui dokumentus turi pateikti pirmininkas, ar revizorius pats turi prašyti pirmininko, kad pateiktų dokumentus. (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 126

Ir bendrijos pirmininkas turi pareigą pateikti dokumentus revizijai, ir revizorius turi pareigą atlikti reviziją. Geriausia - bendradarbiauti. Ir bendrijos pirmininkas gali priminti revizoriui jo pareigą, ir revizorius gali paprašyti dokumentų, kad atliktų savo pareigą (turėtų paprašyti, jeigu nepateikia).
susijęs klausimas

Sveiki. Namo bendrijos pirmininkė nepateikia surinktų lėšų ataskaitos ir kur išleidžiami pinigai. Name beveik niekas nedaroma. Ar surinktos lėšos iš gyventojų gali būti laikomos seife, o ne banko sąskaitoje? Kokios yra galimybės padaryti revizija dėl surinktų pinigų? (2024-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Galiojančiame Bendrijų įstatyme nustatyta, kad kiekvienoje bendrijoje turi būti išrinkas revizorius arba revizijos komisija, kurio (kurių) pareiga ir yra - atlikti reviziją. Be to, Bendrijų įstatyme taip pat nustatyta, kad bendrijos nariai tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir bendrijos metinę veiklos ataskaitą (jas pateikti bendrijos nariams privalo bendrijos pirmininkas). Jeigu pirmininkas nevykdo įstatyme nustatytų pareigų, galite jį skųsti savivaldybei,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jeigu bendrija išsirenka du revizorius iš savo bendruomenės tarpo bendrijos metinės finansinės veiklos ataskaitos tikrinimui, pagal ką patartumėte skaičiuoti jiems atlyginimą: ar pagal vienodą susirinkime išdiskutuotą tarifą (numatant kiekvienam po tam tikrą kiekį darbo valandų išvadoms rengti) ar pagal faktą - pagal tai, kokio išsamumo, detalumo, aiškumo išvadas pateikia (labiau skaičiuojant ne valandas, o parengto teksto ženklus)? Aišku, labai norėtųsi dokumentinio pavyzdžio. Gal yra kur nors skelbti revizorių (vieno revizoriaus ar komisijos) atlyginimo įkainių ar tipiško atlyginimo už vienerių metų ataskaitos išvadų rengimą pavyzdžiai? (2024-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 72

Tai bendrijos narių ir revizorių susitarimo reikalas, turite nuspręsti patys. Svarbu, kad atlyginimas būtų mokamas legaliai. Revizorių reikia įdarbinti (darbo santykiai pagal Darbo kodeksą kaip ir kitoms organizacijoms) arba galima samdyti tokias paslaugas teikiantį asmenį iš šalies (paslaugų teikimo sutartis). Beje būna, ypač nedidelėse bendrijose, reviziją vykdo pakaitomis savininkai savanoriškos veiklos pagrindais.