Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizoriaus rinkimas ir atšaukimas

susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia revizorių (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 647

Bendrijoje turi būti išrinka revizijos komisija arba revizorius. Bendrijos revizijos komisijos narius (revizorių) renka ir atšaukia, taip pat ir tvirtina revizijos komisijos (revizoriaus) darbo tvarkos aprašą bendrijos narių visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Revizijos komisijoje turi būti ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Revizijos komisijos nariai (revizorius) renkami ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nario (revizoriaus) kadencijų skaičius neribojamas. Žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 3 punktą ir 18 str.
susijęs klausimas

Kaip teisėtai atsiskaityti su Bendrijos revizoriumi už atliktą metų reviziją? (2022-02-01) komentarų: 0 peržiūrų: 452

Geriausia revizijai skiriamą biudžetą nustatyti (patvirtinti) bendrijos narių visuotiniame susirinkime tuo pačiu metu, kai yra renkamas revizorius (revizorių renka bendrijos nariai, žr. Bendrijų įstatymo 18 str. 1 dalį) arba bendrijos narių susirinkime tvirtinant metinį biudžetą. Žinoma, galima revizoriaus atlygiui skiriamą biudžetą patvirtinti ir atskirai, pavyzdžiui, organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu. (Išskirtiniais atvejais atsakomybę galbūt galėtų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kiek turi būti bendrijoje išrinktų revizorių 45 buto name. (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 101

Bendrijoje gali būti renkamas revizorius arba revizijos komisija, pasirinkimas būna nustatytas bendrijos įstatuose (žiūrėkite jūsų bendrijos įstatus).
susijęs klausimas

Revizoriaus kadencija pasibaigusi. Ar jis gali toliau eiti pareigas, jeigu jo neperrinko ir neatšaukė? (2023-08-10) komentarų: 0 peržiūrų: 70

Jeigu revizoriaus kadencija pasibaigė, pareigų jis vykdyti negali, kuo skubiau reikia organizuoti revizoriaus rinkimus (susirinkime arba balsuojant raštu).