Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Kada galima ir kada negalima priimti bendrijos narių sprendimus balsuojant raštu

susijęs klausimas

Kada galima ir kada negalima priimti bendrijos narių sprendimus balsuojant raštu? (2021-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 644

Bendrijos nariai sprendimus gali priimti balsuodami raštu, išskyrus išimtinius atvejus. IŠIMTYS. Raštu balsuojant negalima priimti sprendimų dėl: bendrijos įstatų pakeitimo; bendrijos valdymo organo narių (bendrijos pirmininko, valdybos narių) rinkimo ar atšaukimo; bendrijos reorganizavimo; bendrijos likvidavimo. (Žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 12 ir 7 dalis).