Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Kas gali organizuoti bendrijos narių balsavimą raštu

susijęs klausimas

Kas gali organizuoti bendrijos narių balsavimą raštu? (2021-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 826

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalimi: "Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar butų savininkų balsavimas organizatoriaus paskelbtu klausimu renkant parašus atskirame lape yra laikomas tinkamu balsavimu raštu? (2023-07-20) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Balsavimo raštu tvarką yra patvirtinusi Vyriausybės įgaliota institucija, tvarkoje aprašytos procedūros, pateikti balsavimo biuletenių pavyzdžiai ir kita. Žr. aktualią redakcija LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO NR. D1-560 "DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
susijęs klausimas

Kaip sužinoti kas yra balsavimo raštu organizatorius, nes "Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką" nurodyti keletas galimų atvejų? (2023-10-05) komentarų: 0 peržiūrų: 163

Įprastai bendrijos narių balsavimą raštu organizuoja bendrijos pirmininkas (tai jo pareiga), bet yra numatyta, kaip minėjote, ir kitų išskirtinių atvejų. Balsavimo biuletenyje turi būti parašyta, kas balsavimą organizuoja. Jeigu jau gavote balsavimo biuletenį, ten balsavimo organizatorius turi būti parašytas. Dėl platesnio žinojimo dar galite paskaityti Bendrijų įstatymo 11 str. kur paaiškinta, kaip priimami bendrijos narių sprendimai.