Pamiršote slaptažodį?     Jungtis per FB
Vartotojo vardas: Slaptažodis:
2015-04-16
Savivaldybės atliks bendrijų valdymo organų patikrinimus

 

Norime atkreipti bendrijų valdymo organų dėmesį, kad savivaldybės paskirti priežiūros ir kontrolės darbuotojai atlikinės bendrijos veiklos vykdymo patikrinimus.

 

Yra išleistos aplinkos ministro pavyzdinės priežiūros ir kontrolės vykdytojų taisyklės. Taip pat būtina paminėti, kad kiekviena savivaldybė tas taisykles yra patvirtinusios savo sprendimais. Jos bus privalomos tiek savivaldybių priežiūros vykdytojams, tiek bendrijų valdymo organams.

 

Šiame straipsnyje apžvelgsime kokiais atvejais savivaldybės paskirti vykdytojai atliks patikrinimus ir ko galės reikalauti juos atlikdami.

 

Siūlome susipažinti su šių taisyklių apžvalga tam, kad būtų užtikrintas sklandus darbas bendrijos veikloje!


2014 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras išleido įsakymą Nr. D1-612, kuriuo buvo patvirtintos savivaldybės priežiūros ir kontrolės vykdytojų taisyklės. Šios taisyklės numato butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu priežiūrą ir tikrinimo tvarką. 

 

Nuo šiol savivaldybės paskirtas priežiūros ir kontrolės vykdytojas galės atlikti:

 1. Kompleksinį planinį valdytojų veiklos patikrinimą pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir užduotį, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 metus;
 2. Patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų nagrinėjimą dėl valdytojų veiklos;
 3. Valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais;
 4. Neplanuotą kompleksinį valdytojų veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos.

Vykdant kompleksinį patikriną galės būti tikrinama:

 1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis);
 2. Patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
 3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;
 4. Ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;
 5. Ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka;
 6. Ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;
 7. Metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;
 8. Ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;
 9. Ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus.

Taip pat vykdytojas turės teisę paprašyti kitos informacijos ir duomenų, susijusių su bendrijos valdymu ir tinkamu veiklos organizavimu.

 

Atlikęs patikrinimą savivaldybės paskirtas vykdytojas surašys patikrinimo aktą  kuriame nurodys reikalavimus ir terminus, ne trumpesnius kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti.

 

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turės teisę Administracinių teisių pažeidimo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir pateikti juos savivaldybės Administracinei komisijai; kreiptis į teismą dėl bendrijos likvidavimo ar jungtinės veiklos sutarties pripažinimo netekusia galios, jei patikrinimo metu nustatys, kad bendrijos valdymo organų ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų veikla neatitinka nustatytų reikalavimų ir kyla grėsmė pastato naudojimo funkcionalumui ir saugumui.

 

Jei valdytojas, vykdydamas savo funkcijas, padarys mažareikšmį pažeidimą, kuris nesukelia žalos namo butų ir kitų patalpų savininkų interesams ar padarytą pažeidimą ir jo padarinius jis ištaiso, priežiūros ir kontrolės vykdytojas pateikia jam rašytinį įspėjimą, kuriame nurodo padarytą mažareikšmį pažeidimą ir jo ištaisymo būdą, nustatydamas ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą ir reikalavimą pašalinus pažeidimą informuoti apie tai priežiūros ir kontrolės vykdytoją. Jei valdytojas per metus nuo padaryto mažareikšmio pažeidimo padaro kitus jo veiklos pažeidimus, priežiūros ir kontrolės vykdytojas galės jam skirti ankščiau išvardintas poveikio priemones.

 

Siūlome šias taisykles peržiūrėti pagal kiekvienos savivaldybės patvirtintus sprendimus. Tokių būdu išvengsite nesklandumų ir visada žinosite, kad savo bendrijos reikalus tvarkote tinkamai!

Komentarai (6) 1-6
Vardas
2015-04-18, 17:14:40
"Atlikęs patikrinimą savivaldybės paskirtas vykdytojas surašys patikrinimo aktą kuriame nurodys reikalavimus ir terminus, ne trumpesnius kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti." O kaip surengti pvz visuotinį savininkų susirinkimą, jei vien pranešimui reikia mažiausiai 14 dienų. O pakartotinis susirinkimas ir įgaliotinių susirinkimas ? Čia ir mėnesio bus permažai.
Jonas
2015-04-19, 10:44:21

Sveiki, kaip ir buvo minėta straipsnyje, tai yra pavyzdinės taisyklės, kuriose yra numatytas "ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas, trūkumams pašalinti". Jeigu trūkumams pašalinti bus reikalingas visuotinio susirinkimo sprendimas, tai vykdytojas privalės duoti "protingą terminą" įgyvendinti trūkumų pašalinimą. Kitu atveju (davus "neprotingą terminą") galima bus skųsti tokius vykdytojo veiksmus.
bendrietis
2015-05-07, 22:16:49
Nafig. Vėl daro viską, kad tik žmonėms būtų kuo blogiau. Koks kieno reikalas kaip yra bendrijų viduje? Tai gal ir šeimas pradėsite tikrinti? Sakysite reikia, kad nepiktnaudžiautų? O kam? Jei pirmininkas su buhalteriu sukčiauja tam yra policija ir teismai.
pirmininkė
2015-09-16, 13:38:18
Sveiki. mane bendrijos nariai pirmininke išrinko balandžio pabaigoje, o registrų centras patvirtino birželio 20 d (2015)m. O liepos mėn.jau buvo paskirta revizija-atsiskaitymas. Už ką,mielieji, aš turiu atsiskaityti, kai senasis pirmininkas dirbęs 12 metų neturėjo net bendrijos narių sąrašo.Namų knygos jis man neperdavė, tai per 90 butų namą aš turiu lakstyti liežuvį pakabinusi,kad surinkčiau "reikalavimus atitinkančius" bendrijos narių sąrašus ir parašus.Arba tą patikrinimą atidės metams- kai sukaks kalendoriniai metai nuo mano darbo pradžios arba aš spjaunu ant VISKO ir išeinu. Nes atsiskaitinėti už kažkieno kito padarytus ar nepadarytus darbus - aš nematau reikalo o ir teismas joks man nepriteis,kad aš turiu atsakyti už tai kas buvo IKI manęs.
Vytautas
2016-12-14, 22:31:28
Savivaldybių klerkai jau siūlo užsidaryti nes mes darysime taip ir taip. Ir siūlo prirodyti administruojančias įmones, kad nebūtų "vargo". Taigi sukurta "griežta" kontrolė, kad galėtu visus parduoti kam reikia.
Adamas
2018-04-24, 01:03:03
Ar skunda savivaldybei galima rasyti is karto?, ar reikia pateikti irodymus savyvaldybei del pagristo skundo? labai aciu uz atsakyma

Komentuoti
Vardas*:       El. paštas*:

Anoniminė užklausa
Jeigu manote, kad Jūsų namui reikia skaidrios buhalterijos apskaitos paslaugų, galite mums palikti anoniminę žinutę ir mes pasistengsime Jūsų name pristatyti savo paslaugas. Nurodykite namo adresą (miestas, gatvė, namo numeris) ir pastabą: 
        
 

 

BŪK SKAIDRUS!

 

"Pirmąją nakties pusę galvok apie savo trūkumus, antrąją – apie kitų."

 

"Neryžtingas žmogus, kaip neužgrūdintas kardas."

 

"Jeigu tavo sąžinė švari, nebijok, kai naktį pabels į duris."

 

"Geriau badauti su švaria sąžine, nei apsiryti su nešvaria."

 

"Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą reikia nuolat tobulinti."

 

"Jeigu širdyje neslepi nieko bloga, nebijok žmonių teismo."

 

 

 Senovės kinų išmintis

Puslapio krovimas: 0.0052 sek.