Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU VISŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ / Ar gali visi butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priimti balsuodami raštu

susijęs klausimas

Ar gali visi butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priimti balsuodami raštu? (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 621

Butų ir kitų patalpų savininkai sprendimus priima dviem būdais: dalyvaudami ir balsuodami susirinkimuose arba balsuodami raštu (kai susirinkimas nėra šaukiamas). Jokių išimčių numatyta nėra, visais pagal kompetenciją savininkams (ne bendrijos nariams) priskirtais klausimais sprendimus galima priimti ir susirinkimuose, ir balsuojant raštu.
susijęs klausimas

Bendrijos teritorijoje norime nukirsti nenaudingą medį, kuriam reikia bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo, patvirtinančio, kad prašymui pritarta paprasta balsų dauguma 50%+1, kopija arba išrašas. Ar būtinai šaukti visuotinį narių ir savininkų susirinkimą, ar galima gauti gyventojų sutikimus el.paštu, ar būtini originalai. (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 772

Ir bendrijos narių, ir visų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti 2 būdais: 1) susirinkime; 2) balsuojant raštu (užpildant balsavimo biuletenius). Abiem atvejais būtini pasirašyti protokolai su priedais. Susirinkimų organizavimo tvarka aprašyta Bendrijų įstatymo 11 str. ir 12 str., taip pat jūsų bendrijos įstatuose. Balsavimo raštu tvarkas nustato Vyriausybė. Jas galite rasti čia (bendrijos narių) ir čia (visų butų ir kitų patalpų... (skaityti viską)