Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

2018-06-07 visuotinis bendrijos narių susirinkimas išrinko bendrijos pirmininką ir bendrijos valdybą. Norime paklausti, tai nuo kokios dienos skaičiuojasi tie trys metai. Nuo susirinkimo dienos ar nuo registravimo dienos? Ir koks tas laikotarpis tarp susirinkimo ir kreipimosi į registrų centrą nes jis sudaro daugiau nei keturiolika mėn. Tai kurį metų laikotarpį mes gyvenome be bendrijos pirmininko? Kokias pirmininkas turėjo teises nuo susirinkimo iki patvirtinimo Registrų centre, tai truko daugiau nei 14 mėn.

Neredaguotas klausimas:
Laba diena. Gal jūs mums galite padėti išsiaiškinti susidariusią padėtį. 2018-06-07 visuotinis bendrijos narių susirinkimas išrinko bendrijos pirmininką ir bendrijos valdybą. Bendrijos įstatuose rašoma, kad bendrijos valdymo organo kadencija trys metai. 2019-08-20 (praėjus 14mėn nuo susirinkimo dienos) buvo pateiktas prašymas registruoti Juridinių asmenų registre dėl vadovo ir valdybos duomenų registravimo. 2019-08-23 Prašymas buvo patenkintas. Prieš kelias dienas gavome pranešimą iš registro centro kuriame rašoma, kad 2019-08-23d. registre įregistruota valdybos kadencija yra pasibaigusi, kadencijos laikas trys metai. Norime paklausti, tai nuo kokios dienos skaičiuojasi tie trys metai. Nuo susirinkimo dienos ar nuo registre patvirtintos dienos? Ir koks tas laikotarpis tarp susirinkimo ir kreipimosi į registrų centrą nes jis sudaro virš keturiolika mėn. Tai kurį metų laikotarpį mes gyvenome be bendrijos pirmininko? Kokias pirmininkas turėjo teisias nuo susirinkimo iki patvirtinimo registrų centre tai sudaro virš 14mėn.
Klausimą uždavė: Eugenijus, 2022-09-03
Paskutinė redakcija: 2022-09-05
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalis: "Bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip".

Jeigu susirinkime nebuvo numatyta (ir protokole neįrašyta), kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės eiti nuo vėlesnės tam tikros dienos, jis pareigas pradeda eiti nuo išrinkimo dienos, ir kadencija pradedama skaičiuoti nuo išrinkimo dienos. Nuo išrinkimo dienos asmuo bendrijos pirmininkas yra de facto, o kai yra įregistruojamas Registrų centre, gali veikti ir de jure. Kol asmuo neįregistruotas bendrijos pirmininku (vadovu), jis gali, pavyzdžiui, teikti bendrijos dokumentus tvirtinti notarui (pavyzdžiui, jeigu jį renkant buvo keičiami ir įstatai), gali teikti dokumentus Registrų centrui (įregistruoti išrinktuosius valdymo organus), bet pavyzdžiui, pasirašyti bendrijos vardu sutartis gali tik tuomet, kai yra įregistruotas bendrijos vadovu Registrų centre.

Jeigu pirmininką ir valdybos narius rinkote 2018 metais, ir nebuvo protokoke nurodyta, kad jie veikti pradės vėliau nei išrinkimo dieną, taip, jų kadencija pasibaigė 2021 metais.

Tai, kad įregistravote valdymo organų narius daugiau nei po metų - tai išrinktojo pirmininko aplaidumas. 

Komentarai (1) 1-1
  1. Eugenijus

    2022-09-05, 16:17:32
    Ačiu labai už atsakymą. Mes irgi taip galvojome, bet nebuvome užtikrinti. Tada norime dar paklausti, jei kadencija baigėsi 2021m birželio 6d. tačiau bendrijos pirmininkas ir toliau dirba, renka lėšas remonto darbams, sudarinėja sutartis su projektavimo bei statybos įmonėmis, atsisako sušaukti susirinkimus pagal bendrijos narių prašymus, nepristato metinę veiklos ataskaitą, visiškai nebendrauja su namo gyventojais tai kaip mums toliau elgtis? Ar pirmininko veiksmai teisingi?

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas