Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų? (2021-02-10) komentarų: 0 peržiūrų: 333

Bendrijos pirmininką renka ir atšaukia iš pareigų bendrijos narių visuotinis susirinkimas (žr. Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalį). Bendrijos valdyba negali išrinkti arba atšaukti bendrijos pirmininko. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad organizuojant bendrijos narių visuotinį susirinkimą dėl bendrijos pirmininko rinkimo ar atšaukimo iš pareigų svarbu: būtinai įtraukti į darbotvarkę pirmininko rinkimo (atšaukimo) klausimą; pranešti apie šaukiamą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos narių neivykusio ataskaitinio susirinkimo fakto dėl pandemijos galima prilyginti force major situacijai, t.y. ar ir toliau galioja prieš tai buvusių išrinktų narių pareigybių kadencijos? (2021-03-16) komentarų: 1 peržiūrų: 292

Dėl pandemijos paskelbtas karantinas yra ypatinga situacija, susibūrimai yra draudžiami, todėl bendrijos yra nukėlusios ataskaitinius susirinkimus arba organizuoja bendrijos narių balsavimą raštu. Metinę ataskaitą, biudžetą balsuojant raštu patvirtinti galima, tačiau, kaip žinia, Bendrijų įstatymas draudžia balsuojant raštu rinkti bendrijos valdymo organus. Bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai, valdybos narių - bendrijos įstatuose nustatytoji. Kadencija automatiškai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip atšaukti pirmininką? (2021-04-14) komentarų: 0 peržiūrų: 225

Kartais būna, kad bendrijos nariai dėl vienų ar kitų priežasčių nebenori, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas toliau eitų pareigas. Sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų ir nuo tam tikros konkrečios dienos nutraukti su juo terminuotą darbo sutartį, vadovaujantis Darbo kodekso 104 str. 1 dalimi, turi priimti bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimas taip pat turi įgalioti vieną bendrijos narį, kuris konstatuos sutarties nutraukimo faktą įrašu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar buvo teisėtai mokamas atlyginimas bendrijos pirmininkui, jeigu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad visuotiniame bendrijos susirinkime išrinktas bendrijos pirmininkas negali būti laikomas teisėtai išrinktu? (2021-04-19) komentarų: 1 peržiūrų: 168

Bendrijos pirmininkas pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenurodyta kitaip (Bendrijų įstatymo 14 str. 2 dalis). Bendrijos nariai gali nustatyti, kad išrinktasis bendrijos pirmininkas pareigas pradės eiti po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre ir gali įpareigoti vieną iš bendrijos narių pasirašyti darbo sutartį su išrinktuoju pirmininku po to, kai jis bus įregistruoras VĮ Registrų centre. Deja, ne visada taip... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas bendrijos pirmininkui nustato darbo užmokesčio dydį? (2021-05-28) komentarų: 0 peržiūrų: 136

Bendrijos pirmininko darbo užmokestį ir darbo sąlygas nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas, jeigu bendrijos įstatuose nėra nustatyta kitaip (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 d. 6 punktą).