Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ar bendrijos pirmininkas privalo bendrijos nariui paprašius duoti susirinkimo protokolo kopijas?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, noriu pasiteirauti ar pirmininkas privalo bendrijos nariui paprašius duoti susirinkimo protokolo kopijas?
Klausimą uždavė: Sonata, 2022-01-11
Paskutinė redakcija: 2022-01-12
Reitingas:
(balsavo 0)

Po susirinkimo bendrijos pirmininkas turėtų informuoti žmones apie susirinkimo rezultatus (tai gali būti susirinkimo išrašas arba protokolas visas, arba protokolas su nuasmenintais tam tikrais duomenimis). Tam tikrą vidinę bendrijos pirmininko veiklos kontrolę vykdo valdyba (jeigu yra renkama). Bendrijos veiklos tikrinimą vykdo revizorius (revizijos komisija). Detalias metines ataskaitas bendrijos pirmininkas pateikia prieš bendrijos narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą, tuos dokumentus bendrijos nariai tame susirinkime tvirtina. Idealiu atveju tokios atskaitomybės turėtų užtekti.

Jeigu rastųsi neatidėliotinų klausimų ar reikalų, kai nepriimtina laukti revizoriaus ataskaitos ir metinių veiklos ir finansinių ataskaitų, galima kreiptis į bendrijos pirmininką.

Galima pateikti bendrijos pirmininkui rašytinį prašymą, kad jis paaiškintų iškilusius klausimus. Primename Bendrijų įstatymo 14 str. 7 dalį: "Visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla."

Taip pat galima pateikti bendrijos pirmininkui rašytinį reikalavimą susipažinti su protokolu (ar gauti jo kopiją), nurodant to reikalavimo teisinį pagrindą (reikalavimą teikti galėtų tik savininkas) ir teisėtą tikslą, įsipareigojant informacijos nenaudoti kitais tikslais nei nurodyta. Gali būti pateikiama informacija nuasmeninus (paslėpus) tam tikrus duomenis (pavyzdžiui, pavardes), kai jie nėra būtini nurodytam tikslui pasiekti. Buvusi teismų praktika rodo, kad bendrijos pirmininkas būna įpareigojamas pateikti savininkui netgi protokolų spausdintines kopijas, jeigu negali svariais argumentais pagrįsti, kodėl to neturėtų daryti.

Ir nepamirškime bendrijos tikslų ir uždavinių - bendrijos pirmininkas, atatsovaudamas ne savo asmeninius, bet visų savininkų bendruosius interesus, turėtų užtikrinti bendrijos atsakingą ir skaidrią veiklą. Kuo daugiau skaidrumo veikloje, tuo mažiau kyla klausimų.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas