Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Koks asmuo gali būti renkamas valdybos nariu

Ar gali į namo bendrijos valdybą būti renkamas savininkas įmonės, kuriai nuosavybės teise priklauso name esančios patalpos? Ar toks asmuo gali būti bendrijos pirmininku? Ar gali būti revizoriumi?

Neredaguotas klausimas:
Ar gali į namo bendrijos valdybą būti renkamas įmonės savininkas,kuriai priklauso name esančios patalpos?Ar toks asmuo gali būti pirmininku?Ar gali būti revizoriumi?Ačiū
Klausimą uždavė: Birute, 2022-04-29
Paskutinė redakcija: 2022-04-30
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis:
"Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. 

Juridinio asmens savininkas negali būti renkamas valdybos nariu. Vienas Vilniaus miesto notaras yra paaiškinęs taip: uždarosios akcinės bendrovės akcininkas nuosavybės teise valdo akcijas, bet ne patalpas, kurios nuosavybės teise priklauso bendrovei.

Bendrijų įstatymo 14 str. 1 dalis:
"Bendrijos pirmininku renkamas fizinis asmuo, atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Jeigu bendrijos nariai nusprendžia bendrijos pirmininku rinkti asmenį, kuris neturi buto ar kitų patalpų tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti įsteigta bendrija, bendrijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba."

Bet kuris fizinis asmuo  (taip pat ir neturintis nuosavybės pastate) gali būti renkamas bendrijos pirmininku, jeigu: 1) bendrijoje yra renkama ir valdyba (valdybos nariai - būtinai turintys nuosavybės pastate) ir 2) jeigu bendrijos įstatuose nėra specialių reikalavimų, draudžiančių rinkti pirmininku asmenį, neturintį nuosavybės pastate.

Bet kuris fizinis asmuo (taip pat ir neturintis nuosavybės pastate) gali būti renkamas revizoriumi, jeigu bendrijos įstatuose nėra specialių reikalavimų, draudžiančių rinkti revizoriumi asmenį, neturintį nuosavybės pastate, ir jeigu jis atitinka Bendrijų įstatymo 18 str. 2 dalies nuostatas:

"Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai)."
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas