Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Koks asmuo gali būti renkamas valdybos nariu

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos valdybos nariu? (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 512

Bendrijų įstatymo 21 str. 5 dalis, 2 punktas. (Bendrijos nariai papildomai turi teisę)​​​ rinkti ir būti išrinktais bendrijos pirmininku, bendrijos valdybos ar kito bendrijos organo nariu. Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijų įstatymo 18 str. 2 dalis. Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nesu buto nei patalpos name, kurį valdo bendrija, savininkas, bet turiu savininko (motinos) įgaliojimą atstovauti jos interesus, dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose ir t.t. Ar galiu būti renkamas bendrijos valdybos nariu, būdamas įgaliotu asmeniu atstovauti savininko interesus bendrijos veikloje? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 278

Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą (žr. 15 str. 2 dalį) Valdybos nariu gali būti renkamas tik nuosavybės teise butą ar kitą patalpą bendrijos valdomame name turintis fizinis asmuo. Įgaliojimo nepakanka.
susijęs klausimas

Ar gali į namo bendrijos valdybą būti renkamas savininkas įmonės, kuriai nuosavybės teise priklauso name esančios patalpos? Ar toks asmuo gali būti bendrijos pirmininku? Ar gali būti revizoriumi? (2022-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 167

Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis: "Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali į valdybos narius būti renkamas bendrijos narys, dirbantis toje bendrijoje.? (2022-10-06) komentarų: 0 peržiūrų: 107

Darbas ir galimybė būti renkamu valdybos nariu nėra susiję. Labai svarbu, kad valdybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris turi nuosavybės bendrijos pastate. Dar pasitikrinkite, ar jūsų bendrijos įstatuose nėra kokių nors papildomų ribojimų tapti valdybos nariu. Ir, žinoma, valdybos nario kandidatūrai turi pritarti bendrijos nariai susirinkime. Bendrijos nariai, pavyzdžiui, įžvelgę galimą interesų konfliktą, gali nerinkti tokio asmens valdybos nariu, sprendžia... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar valdybos posėdžiai yra teisėti, paaiškėjus, kad iš 5 valdybos narių du buvo ne bendrijos nariai. Naujuose įstatuose valdybos skaičius 5.Nauji įstatai priimti 2015 m., posėdis įvykęs 2012.10. 08. Pagal kuriuos įstatus - senus ar naujus aiškintis situaciją. (2022-10-13) komentarų: 0 peržiūrų: 106

Siūlome remtis Bendrijų įstatymu, kuriame nurodyta, kad "bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus". Savininkas ir bendrijos narys - nebūtinai tas pats. Jeigu jūsų valdybos nariai turi nuosavybės bendrijos pastate (yra savininkai), jie išrinkti teisėtai.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, ar gali , pasiūlius bendrijos narį į valdybos narius, kitas žmogus iš karto puolė aiškinti, kad jis pykstasi su pirmininku, dėl to negali būt renkamas į valdybą. (2022-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 104

Nuomonių gali būti įvairių, bet valdybos narius renka ne vienas žmogus, o bendrijos nariai bendrijos narių susirinkime. Savininkas valdybos nariu bus išrinktas, jeigu už jį balsuos daugiau nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.
susijęs klausimas

Ar gali būti daugiau valdybos narių, nei nurodyta bendrijos įstatuose. (2022-10-07) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Valdybos narių turi būti išrinkta tiek, kiek nurodyta bendrijos įstatuose. Jeigu norėtumėte pakeisti valdybos narių skaičių, reikėtų bendrijos narių susirinkime pakeisti įstatus, tada atnaujintus įstatus tvirtinti notarine tvarka, registruoti VĮ Registrų centre. Atkreipkite dėmesį dar į tai, ar jūsų bendrijos įstatuose įrašyta, kad bendrijos pirmininkas yra ir valdybos pirmininkas ir yra įskaičiuojamas į valdybos narių skaičių (yra vienas iš 5 narių), ar kaip... (skaityti viską)