Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Koks asmuo gali būti renkamas valdybos nariu

susijęs klausimas

Koks asmuo gali būti renkamas bendrijos valdybos nariu? (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 426

Bendrijų įstatymo 21 str. 5 dalis, 2 punktas. (Bendrijos nariai papildomai turi teisę)​​​ rinkti ir būti išrinktais bendrijos pirmininku, bendrijos valdybos ar kito bendrijos organo nariu. Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijų įstatymo 18 str. 2 dalis. Bendrijos revizijos komisijos nariais (revizoriumi) negali būti bendrijos pirmininkas, bendrijos valdybos nariai, jų sutuoktiniai ar sugyventiniai, taip pat asmenys, kuriuos su bendrijos pirmininku ar bendrijos valdybos nariais sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nesu buto nei patalpos name, kurį valdo bendrija, savininkas, bet turiu savininko (motinos) įgaliojimą atstovauti jos interesus, dalyvauti ir balsuoti susirinkimuose ir t.t. Ar galiu būti renkamas bendrijos valdybos nariu, būdamas įgaliotu asmeniu atstovauti savininko interesus bendrijos veikloje? (2021-08-14) komentarų: 0 peržiūrų: 219

Pagal šiuo metu galiojantį Bendrijų įstatymą (žr. 15 str. 2 dalį) Valdybos nariu gali būti renkamas tik nuosavybės teise butą ar kitą patalpą bendrijos valdomame name turintis fizinis asmuo. Įgaliojimo nepakanka.
susijęs klausimas

Ar gali į namo bendrijos valdybą būti renkamas savininkas įmonės, kuriai nuosavybės teise priklauso name esančios patalpos? Ar toks asmuo gali būti bendrijos pirmininku? Ar gali būti revizoriumi? (2022-04-29) komentarų: 0 peržiūrų: 115

Bendrijų įstatymo 15 str. 2 dalis: "Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Laba diena, ar gali , pasiūlius bendrijos narį į valdybos narius, kitas žmogus iš karto puolė aiškinti, kad jis pykstasi su pirmininku, dėl to negali būt renkamas į valdybą. (2022-09-15) komentarų: 0 peržiūrų: 35

Nuomonių gali būti įvairių, bet valdybos narius renka ne vienas žmogus, o bendrijos nariai bendrijos narių susirinkime. Savininkas valdybos nariu bus išrinktas, jeigu už jį balsuos daugiau nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.