Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Valdybos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ar gali namo bendrijos valdyba sušaukti susirinkimą nesikreipdami į bendrijos pirmininką?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena. Ar gali namo bendrijos valdyba sušaukti susirinkimą nesikreipdami į bendrijos pirmininką?
Klausimą uždavė: Eugenijus, 2022-05-02
Paskutinė redakcija: 2022-05-03
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatymo 16 str. numatyta:
2. Bendrijos valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame darbo reglamente.
3. Bendrijos valdybos posėdžius šaukia bendrijos pirmininkas. Bendrijos valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas bendrijos valdybos narys.

Taigi, iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi bet kuris valdybos narys, tačiau apie šaukiamą posėdį reikėtų pranešti visiems valdybos nariams taip pat ir valdybos pirmininkui (pagal Bendrijų įstatymo 15 str. 1 dalį bendrijos pirmininkas yra ir bendrijos valdybos pirmininkas).

Atkreiptinas dėmesys į sprendimų valdyboje priėmimo tvarką - žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 4 dalį:
4. Bendrijos valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma vardiniu balsavimu. Kiekvienas bendrijos valdybos narys turi po vieną balsą. Jeigu balsuojant dėl bendrijos valdybos sprendimo balsai pasiskirsto po lygiai, lemia bendrijos valdybos pirmininko balsas. Bendrijos valdybos narys savo valią dėl sprendimo gali pareikšti iš anksto raštu.

Komentarai (1) 1-1
  1. Eugenijus

    2022-05-20, 11:24:51
    O bendrijos valdyba gali sušaukti bendrijos visuotinį susirinkimą be bendrijos pirmininko leidimo?

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas