Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Valdybos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Bendrijos valdybos narių kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 1183

Bendrijų įstatyme apie valdybos kompetenciją ir pareigas: 8 str. 1 dalis. Bendrija registruojama Juridinių asmenų registre. Prašymą įregistruoti bendriją Juridinių asmenų registre Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia bendrijos pirmininkas (valdyba). 9 str. 2 dalis. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. 9 str. 3 dalis. Kai bendrijoje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrijos pirmininkas. 10 str. 1 d. 2 punktas. (Bendrijos narių visuotinis susirinkimas) renka ir atšaukia bendrijos pirmininką (valdybos narius); 11 str. 1 dalis. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 13 str. 2 dalis. Įgaliotinių susirinkimą šaukia bendrijos pirmininkas (valdyba). 13 str. 6 dalis. Apie sprendimą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos valdyba susikurė "Facebook" grupę, ją įslaptino. Dalis bendrijos narių ten nepriimti, nemato informacijos. Diskusijos vyksta nesilaikant korektiškumo ir etikos. Informuotas pirmininkas, nereaguoja. Neretai "Facebook" grupėje apkalbami, šmeižiami, žeminami užkliuvę ar nepatikę gyventojai, kurstoma neapykanta. Kur kreiptis, kaip elgtis ir ar imanoma pakeisti situaciją? (2021-02-26) komentarų: 0 peržiūrų: 468

Gali būti kuriamos įvairios "Facebook" grupės, taip pat ir uždaros, pavyzdžiui, valdybos nariams pasitarti. Valdyba pati pasitvirtina savo darbo reglamentą (žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 2 dalį), bendrijos nariai ir kiti savininkai nedalyvauja valdybos pasitarimuose ir posėdžiuose, jeigu nėra kviečiami. Iš jūsų pateiktos informacijos neaiškūs faktai ir detalės dėl galimo šmeižimo, tačiau, žinoma, jeigu tokie dalykai vyksta, jie netoleruotini ir smerktini. Galima... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo bendrijos valdyba sušaukti susirinkimą nesikreipdami į bendrijos pirmininką? (2022-05-02) komentarų: 1 peržiūrų: 49

Bendrijų įstatymo 16 str. numatyta: 2. Bendrijos valdybos darbo tvarka nustatoma jos priimtame darbo reglamente. 3. Bendrijos valdybos posėdžius šaukia bendrijos pirmininkas. Bendrijos valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas bendrijos valdybos narys. Taigi, iniciatyvos teisę sušaukti valdybos posėdį turi bet kuris valdybos narys, tačiau apie šaukiamą posėdį reikėtų pranešti visiems valdybos nariams taip pat ir valdybos pirmininkui (pagal Bendrijų... (skaityti viską)