Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų naudojimas

Ar galima atsiskaityti iš kaupiamųjų lėšų už priešgaisrinės sistemos, elektros instaliacijos gedimus.

Neredaguotas klausimas:
Ar galima atsiskaityti iš kaupiamųjų lėšų už priešgaisrinės sistemos, elektros instaliacijos gedimus.
Klausimą uždavė: Tomas, 2021-02-24
Paskutinė redakcija: 2021-02-24
Reitingas:
(balsavo 0)

Sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams finansuoti. 

Statybų įstatyme rašoma, kad pastato atnaujinimas (modernizavimas) – tai statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimas.

Gaisrinės saugos ir elektros sistemos yra bendrosios statinio inžinerinės sistemos.

Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: reikalavimai išlaikyti namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus ir reikalavimai namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad kad patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Namo būklė turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę. 

Manytume, kad galima naudoti kaupiamąsias lėšas priešgaisrinės sistemos ir elektros instaliacijos gedimams šalinti.

Aplaidumas (jeigu nebūtų šalinami gedimai) galėtų sutrikdyti bendrųjų inžinerinių sistemų veikimą (galimybę naudoti pagal paskirtį), kelti grėsmę ir pastatui, ir jo gyventojams. Tik pabrėžiame, kad lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas dokumentais (apžiūros aktas, sprendimas, paslaugų pirkimas...).

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad šiems darbams neturėtumėte naudoti sukauptų lėšų, skirtų pagal ilgalaikį planą numatytiems kitiems privalomiesiems darbams vykdyti. Turėtumėte naudoti atsargai sukauptas lėšas arba būtinąsias išlaidas turėtumėte proporcingai priskaityti visiems savininkams (papildoma eilutė mokestiniame pranešime).

Patartina net ir tuomet, kai jau yra patvirtintas ilgalaikis planas ir pagal jį yra kaupiamos lėšos, vis tiek ir toliau kaupti lėšas atsargai - nenumatytiems privalomiems darbams (tarsi dvi kaupimo dalys). 

Komentarai (1) 1-1
  1. Jūratė

    2023-07-27, 09:34:29
    Laba diena, renovacijos metu pakeitė rūsio duris, pagaminome visiems butų savininkams raktus, ar galime naudoti kaupiamąsias lėšas. Taip pat ar galime iš šių lėšų pirkti kanceliarines prekes? Ačiū už atsakymus

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas