Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų naudojimas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų naudojimas (2021-02-17) komentarų: 3 peržiūrų: 3296

Sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane (2 ir daugiau metų) numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais. Taigi, kaupiamąsias lėšas galima naudoti tik namui atnaujinti ir tik vadinamiems privalomiesiems darbams (numatytiems ir nenumatytiems) finansuoti, o visoms kitoms būtinosioms reikmėms yra renkamos kitos bendrijos biudžete numatytos įmokos. Kaupimas gali būti: kaupimas atsargai ir kaupimas pagal ilgalaikį planą. Jeigu nėra patvirtinto ilgalaikio plano, atsargai kaupti privaloma. Pagal ilgalaikį planą sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik konkretiems suplanuotiems (numatytiems)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsiskaityti iš kaupiamųjų lėšų už priešgaisrinės sistemos, elektros instaliacijos gedimus. (2021-02-24) komentarų: 1 peržiūrų: 1664

Sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams finansuoti. Statybų įstatyme rašoma, kad pastato atnaujinimas (modernizavimas) – tai statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos susirinkime nutarta rinkti po 2 eur už kv.m. ir 0,3 euro kaupiamajam fondui už kv.m. Bendrijai vos užtenka atsiskaityti už paslaugas, nepavyksta atidėti kaupiamajam. Kito susirinkimo metu nuspręsime kaupti mažiau, bet kaip elgtis su pereitais metais, nes kaupiamajam įnešta tik 0,25% sumos per metus. Ar galima sustabdyti praėjusių metų kaupimą. (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1299

Jeigu savininkai sumokėjo tik ketvirtadalį kaupiamųjų įmokų, būtina išieškoti skolas. Kaupiamosios lėšos nėra "atidedamos", jos įnešamos mokant nustatytus mokesčius (pagal patvirtintą kaupiamųjų lėšų tarifą) kas mėnesį, ir yra labai aiškiai žinoma, kiek lėšų turi būti surinkta. Atkreipiame jūsų dėmesį į dar keletą svarbių dalykų: 1. Įmokos iš butų ir kitų patalpų savininkų turi būti renkamos pagal suplanuotą ir patvirtintą bendrijos biužetą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei patvirtinta surinkta suma nebuvo keliama į kaupiamąją sąskaitą, nes blogai buvo paskaičiuotos būsimos išlaidos, ar tą sumą reikės atstatyti į kaupiamąją, pavyzdžiui, susirinkime patvirtinus didesnę įmokų dalį. (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1130

Kaupiamąsias lėšas naudoti galima tik pagal paskirtį - privalomiesiems namo atnaujinimo darbams vykdyti ir avarijų lokalizavimui. Sąmatos turi būti patvirtintos (bendrijos narių visuotiniame susirinkime arba valdybos posėdyje), lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais. Jeigu, pavyzdžiui, avarijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima sumokėti iš kaupiamųjų lėšų už kiemo tvarkybos darbus? (2022-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 1021

Kaupiamos savininkų lėšos gali būti naudojamos: 1) ilgalaikiame plane numatytiems darbams ir 2) ilgalaikiame plane nenumatytiems darbams (kaupimas atsargai), ir tik darbams, būtiniems pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statiniais nelaikomi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima naudoti kaupiamąsias lėšas kosmetiniam laiptinės remontui? Ar norint panaudoti kaupiamąsias lėšas laiptinių remontui turi pritarti būtų savininkai 100 proc.? (2022-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 967

Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objekto įsigijimo arba jau turimo būklės pagerinimo, pavyzdžiui dėl kosmetinio laiptinės remonto (kai toks remontas nėra privalomasis), turėtų priimti ne bendrijos nariai, bet savininkai, t.y. tam turėtų pritarti daugiau nei pusė visų (arba pastato dalies, jeigu tai aktualu tik jiems) savininkų. Tokiems darbams reikalingą pinigų sumą savininkai turėtų įmokėti atskirai, tie įnašai būtų panaudoti konkrečiu nutartu tikslu. ... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima iš kaupiamosios sąskaitos pasiskolinti pinigų sumokėti Sodrai ir VMI? Sutarus su laiptinių seniūnais, paskyrus protingą laiką skolai grąžinti.... (2021-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 899

Kaupiamosios lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį, t.y. namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, todėl jos ir laikomos atskiroje sąskaitoje. Praktikoje pasitaiko, kad bendrija pasiskolina kaupiamųjų lėšų, tačiau tai nėra gerai ir tai reikėtų vertinti kaip nusižengimą. Geriau turėti biudžeto eilutę, pavyzdžiui, "kitos nenumatytos išlaidos bendrijos veiklos organizavimui ir smulkioms ūkio prekėms" ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vadovaujantis LR teisės aktais, kaupiamos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kokiame teisės akte numatyta, kad jei norima kaupiamas lėšas panaudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne privalomiems darbams vykdyti, reikia gauti 100 proc. savininkų pritarimą? Ar pakeliamo šlagbaumo prie įvažiavimo į kiemą įrengimas, namo laiptinių spynų pakeitimas elektroninėmis, šviestuvų laiptinėse keitimas gali būti apmokami iš kaupiamų lėšų, gavus tik daugumos, bet ne 100 proc. savininkų pritarimą? (2022-05-19) komentarų: 1 peržiūrų: 797

Teisės aktai nurodo, kad kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos tik namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Turite atsakyti sau į klausimus: 1) ar lėšas noriu naudoti pastato bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (jie apibrėžti Bendrijų įstatyme ir jūsų patvirtintame bendrojo naudojimo objektų apraše), 2)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutis namas turi dvi laiptines. Ar gali viena laiptinė pasinaudoti kaupiamosiomis lėšomis laiptinės langų keitimui? (2022-05-10) komentarų: 1 peržiūrų: 743

Kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos tik pagal paskirtį - privalomiesiems bendrojo naudojimo atnaujinimo darbams. Bendrojo naudojimo objektai surašomi bendrojo naudojimo objektų apraše, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jeigu laiptinės langus privaloma keisti (gal išdužo, įskilo ar kitaip neatinka jiems keliamų techninių reikalavimų, yra specialistų apžiūros aktas su rekomendacijomis, ką daryti...), sukauptas atsargai (ne pagal ilgalaikį planą)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Atliekami stogo remonto darbai bendrijoje, nes vietomis yra avarinės būklės. Ar bendrija turi teisę imti lėšas iš savininkų už stogo remontą be jų sutikimo ir ne už avarinio stogo remontą, ar tik naudoti lėšas iš kaupiamojo fondo pastato remontui. (2022-09-07) komentarų: 0 peržiūrų: 693

Jeigu yra avarinė situacija, ją reikia skubiai likviduoti, ir dėl to savininkų klausiti nereikia, tam galima panaudoti kaupiamąsias lėšas atsargai, jeigu tokių yra sukaupta (arba priskaityti visiems savininkams, nurodant, už ką). Bet avarijos lividavimas - tai tik būtinieji darbai, pavyzdžiui, kelių stogo čerpių pakeitimas, kad nebėgtų toje vietoje vanduo, bet ne viso stogo keitimas. Jeigu stogo remontas yra reikalingas pagal privalomuosius jo priežiūros reikalavimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima kaupiamąsias lėšas naudoti statinio techninės priežiūros vykdytojui už atliekamas apžiūras? (2023-01-09) komentarų: 1 peržiūrų: 638

Kaupiamosios lėšos naudojamos pastatui (bendrojo naudojimo objektams) atnaujinti pagal privalomuosius jų priežiūros ir naudojimo reikalavimus. Taip, apžiūros tikrai labai susijusios su atnaujinimu, visgi siūlytume apžiūroms lėšas nustatyti biudžete atskirai, savininkams priskaityti ir iš jų susirnkti atskirai. Tuomet nekils klausimų. Arba bent jau gaukite daugumos savininkų patvirtinimą (sutikimą), kad jie neprištarauja kaupiamosiomis lėšomis apmokėti ir apžiūrų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kur rasti bendro naudojimo objektų kaupiamųjų lėšų naudojimosi taisykles, kurias galėtume pasitvirtinti bendrijos susirinkime? (2022-11-28) komentarų: 0 peržiūrų: 532

Reikia vadovautis šiais teisės aktais: Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 4 dalis: Butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar panaudojant kaupiamąsias atliekami remonto darbai bendrojo naudojimo laiptinėse ir ar laiptinės valymas yra įskaičiuotas į kaupiamąsias lėšas, ar reikia už laiptinės valymą mokėti papildomai kiekvienam savininkui, kai jau ir taip mokami kaupiamieji įnašai. (2022-05-01) komentarų: 0 peržiūrų: 515

Kaupiamieji savininkų įnašai laikomi atskiroje sąskaitoje ir gali būti panaudoti tik pagal nustatytą jų paskirtį - tik pastato atnaujinimui pagal privaluomuosius bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus. Pavyzdžiui, jeigu pastato apžiūros metu specialistai nustatys ir apžiūros akte pažymės, kad laiptinės siena yra pažeista, įtrūkusi ir nurodys, kad tą įtrūkimą reikia užtaisyti, tam bus galima panaudoti kaupimąsias lėšas. Laiptinių valymui kaupiamosios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrija planuoja tvarkyti daugiabučio kiemą. Ar gali tam naudoti kaupiamąsias lėšas. (2022-10-16) komentarų: 0 peržiūrų: 431

Vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane (2 ir daugiau metų) numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Jeigu kaupėte lėšas namui atnaujinti, tai tam jas ir reikia naudoti. Kiemui atnaujinti galite kaupti atskirai. Žr. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsiskaityti iš atsargai kaupiamų lėšų apmokėti už daugiabučio elektros instaliacijos gedimus, jei nėra gedimai įvertinti specialistų, o darbus atlieka privatus asmuo? Daugabutis yra 8 butų, yra 100 % pritarimas apmokėti darbus iš kaupiamųjų lėšų. (2022-07-08) komentarų: 0 peržiūrų: 403

Na, turbūt ne šiaip sau ir ne bet kas atliko elektros instaliacijos priežiūros darbus. Jeigu turite pagrindimą, kad juos atlikti buvo būtina (gautas pranešimas apie gedimą ar kitaip užfisuotas gedimas), tai darbas galbūt buvo privalomas ir kaupiamąsias lėšas tam naudoti galima. Be to, jeigu ir visi savininkai dėl to sutinka, problemų neturėtų kilti. Klausimas tik - ar tas privatus asmuo darbus vykdė legaliai. Visi darbai turėtų būti pagrįsti darbų atlikimo aktu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabučio namo laiptinės remontui išnaudojus kaupiamąsias lėšas ir jų pritrūkus remontui pabaigti, ar reikia gauti butų savininkų sutikimus mokėti likusią sumą ir koks dokumentas tai apibrėžia? (2023-05-16) komentarų: 0 peržiūrų: 400

Daugiabučio namo savininkų bendrijoje būna patvirtintas metinis biudžetas, kaupiamo lėšų atsargai (nenumatytiems privalomiesiems darbams) tarifas ir kaupimo pagal ilgalaikį planą (numatytiems privalomiesiems adarbams) tarifas, kai toks planas yra patvirtintas. Būna, kad bendrijos nariai įgalioja pirmininką arba valdybą spręsti, kaip pagal paskirtį (privalomiesiems darbams) naudoti kaupiamąsias lėšas, būna, kad įgalioja naudoti tik tam tikrą sumą, o dėl didesnių išlaidų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsargai sukauptas kaupiamasias lėšas naudoti namo laiptinių apšvietimo šviestuvų keitimui (pirkimui) jei tie darbai nenumatyti atliekamų eksloatavimo darbų sąraše. Jei TAIP, tai kokia tvarka turi būti atliekami darbai, ar reikalingas savininkų pritarimas? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 390

Siūlytume vertinti pagal tai, ar atnaujinimas reikalingas pagal privalomuosius tam tikro bendrojo naudojimo objekto priežiūros reikalavimus (pavyzdžiui, sudužo ir neveikia - vadovaujamės apžiūros aktu, naudojame kaupiamąsias lėšas), ar norite tiesiog pagerinti bendrojo naudojimo objektą (pavyzdžiui, pakeisti gražesniu, naudingesniu - turi pritarti dauguma savininkų). Bendrijos pirmininkas (valdyba) organizuoja bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą pagal privalomuosius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisinga, kad daugiabučio namo stogo remonto darbai atliekami ne iš kaupiamųjų lėšų, o iš komunalinių eksploatacinių priskaitymų? (2022-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 371

Nelabai aiškus terminas "eksploataciniai priskaitymai", norėtųsi detalesnio paaiškinimo, kam, kokiu tikslu tos lėšos pas jus renkamos. Pavyzdžiui, suprasčiau, kad lifto eksploatacinės (naudojimosi) išlaidos galėtų būti lifto apšvietimas, lifto valymas. Tačiau taip, pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus reikėtų naudoti kaupiamąsias lėšas, tam jos ir kaupiamos. Be to, kaupiamosios lėšos turi būti laikomos atskiroje... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininko iniciatyva pirmininkas ir valdybos nariai nusprende ir apmokėjo iš kaipiamųjų lėšų 300 eurų už vienos buto savinininkės rūsio remontą. Problema buvo tokia, kad 34 metai nuo namo pastatymo prasidėjus lietaus sezonui į bendrą vienos laiptinęs rūsio koridorių sunkiasi vanduo ir dėl to rūsiuose yra pastovi drėgmė ir išpuvo medinės rūsio grindys ne viename savininko rūsyje. Ar galejo pirmininkas ir valdyba be kitu savininkų sutikimo naudoti visų gyventojų mokamas lėšas vieno rūsio sutvarkymui, nors pagrindinė problema (pro kur sunkiasi vanduo) yra bendras rūsio koridorius. Jeigu kaupiamosios lėšos panaudotos be namo savininkų sutikimo, į ką reiketų kreiptis dėl viso to išsiaiskinimo? (2022-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 355

Kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos avarijos likvidavimui, taip pat numatytiems ir nenumatytiems privalomiesiems bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo darbams atlikti. Siūlome detaliau su pirmininku pasiaiškinti, kas ir kodėl buvo atlikta - ar atnaujinimo (remonto) darbai buvo vykdomi bendrojo naudojimo objekto, ar darbai buvo privalomieji. Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas (valdyba) ne pagal paskirtį panaudojo kaupiamąsias lėšas, galite dėl to pateikti rašytinį skundą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima kaupiamasias lėšas panaudoti kelių balkonų renovacijai? Name balkonų yra apie 30. (2022-10-17) komentarų: 0 peržiūrų: 350

Vyriausybės nustatyta tvarka kaupiamos lėšos skiriamos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimui pagal privalomuosius jų priežiūros reikalavimus (privalomiesiems darbams, o ne pagerinimui, ne pagražinimui). Kai kalbame ne apie privalomąjį bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, bet apie jų pagerinimą, tam reikia daugumos savininkų pritarimo, tam reikėtų surinkti įnašus atskirai, galima kreiptis dėl banko paskolos. Dažniausiai atnaujinimo pagerinant darbai vykdomi ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokią didžiausią sumą namo bendrijos pirmininkas gali panaudoti be gyventojų žinios iš kaupiamų lėšų, tik pasitaręs su valdyba? (2023-01-30) komentarų: 0 peržiūrų: 340

Bendrijos nariai priima sprendimą, ar nustatyti ribas, kokia suma sukauptų lėšų leidžiama disponuoti bendrijos pirmininkui (valdybai). Būna, kad bendrijos nariai ribas nustato, būna, kad leidžia laisvai disponuoti. Sprendimas turėtų būti įrašytas protokole. Siekdamas skaidrumo ir savo paties veiklos saugumo bendrijos pirmininkas turėtų paklausti, kaip ir kiek leidžiama jam (valdybai) naudoti sukauptų lėšų, turėtų pats pasiūlyti nusatyti ribojimus. Bendrijos valdymo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupiamąsias lėšas galima naudoti kieme augančio medžio nupjovimui ir jo utilizavimui? (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 340

Daugiabučio namo savininkai lėšas kaupia pastato atnaujinimui pagal privalomuosius jo naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žr. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠĄ. Medžio kirtimui siūlytume surinkti lėšų papildomai, jeigu neturite patvirtinto biudžeto aplinkos tvarkymui arba kitoms... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima panaudoti namo bendrijos kaupiamas lėšas bendro naudojimo salei, namas renovuotas (2023-01-13) komentarų: 0 peržiūrų: 281

Kaupiamosios lėšos kaupiamos ir jas galima naudoti pastatui, t.y. pastate esantiems bendrojo naudojimo objektams, atnaujinti pagal privalomuosius jų priežiūros ir naudojimo reikalavimus. Bendrojo naudojimo objektai turi būti surašyti pastato bendrojo naudojimo objektų apraše, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas (arba balsuojant raštu). Pasitikrinkite, ar salė, apie kurią kalbate, yra bendrojo naudojimo objektas, ar siekiate ją atnaujinti, nes privalomieji... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar bendrijos valdyba - du asmenys ir pirmininkas teisėtai panaudojo kaupiamąsias lėšas vieno savininko rūsio išbetonavimui ar neturejo tai nuspręsti didžioji dauguma bendrijos savininkų? (2023-01-05) komentarų: 0 peržiūrų: 250

Kaupiamosiomis lėšomis galima mokėti už: 1) už bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, atliktus pagal ilgalaikį planą, kurį tvirtina bendrijos nariai, bet tuo tikslu kaupiamų lėšų tarifą turi patvirtinti ir dauguma savininkų (bendrijoje laiknai gali ir nebūti ilgalaikio plano); 2) už ilgalaikiame plane nenumatytus bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbus, kurie būtini pagal privalomuosius jų naudojimo ir priežiūros reikalavimus (bendrųjų konstrukcijų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kanalizacijos stovo valymo darbai bei daugiabučio namo pamatų tvarkymo darbai, medžiagos gali būti apmokami iš kaupiamojo fondo lėšų? (2023-06-20) komentarų: 0 peržiūrų: 208

Sukauptos lėšos skiriamos pastato atnaujinimui (bendrojo naudojimo objektams) pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (ne pagražinimui, bet dėl būtinybės užtikrinti tinkamą funkcionavimą). Lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais.
susijęs klausimas

Pagal patvirtintą ilgalaikį planą kaupiame lėšas stogo atnaujinimui, ar dalį tų pinigų galima panaudoti namo inžinerinių objektų tvarkymui (ne avarija)? (2023-04-27) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Konkrečiam tikslui kaupiamos lėšos turėtų būti tuo tikslu ir naudojamos. Bet galbūt galėtumėte panaudoti dalį sukauptų lėšų, jeigu bendrijos nariai patvirtintų, kad inžinerinių tinklų atnaujinimas yra pirmenybinis privalomasis darbas, jeigu jie pakeistų ilgalaikį planą, pavyzdžiui, pailgindami kaupimo stogui terminą, ir jeigu dauguma savininkų sutiktų dalį sukauptų lėšų panaudoti pirmenybiniam darbui, tada galbūt nebūtų prieštaravimų.
susijęs klausimas

Koks LR Įstatymas ar kitas aktas reglamentuoja DNSB kaupiamųjų lėšų panaudojimo tvarką ? (2023-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 157

Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali namo kaupiamieji pinigai būti panaudoti namo atnaujinimui (modernizacijai) dengti. Ilgalaikiame plane numatyti darbai atlikti renovacijos metu. Taip pat norėtume sužinoti ar gali namo pirmininkas tik su valdybos sprendimu nuspręsti atlikti visų laiptinių remontą iš kaupiamųjų lėšų be visuotinio susirinkimo. (2023-11-14) komentarų: 0 peržiūrų: 155

Abejojame, ar teisingai supratome klausimą. Jeigu pastato renovacijos metu atliekami ir ilgalaikiame plane suplanuoti darbai, tai tiems darbams sukauptomis lėšomis, manytina, galima atsiskaityti už renovacijos darbus, tik reikėtų tam gauti daugumos savininkų pritarimą. Jeigu po renovacijos liko nepanaudotų pagal ilgalaikį planą sukauptų lėšų ir planas tapo nebeaktualus (darbai atlikti), dauguma savininkų turėtų nuspręsti, kaip tas sukauptas lėšas panaudoti kitiems pastato... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar pardavęs butą savininkas gali pareikalauti atiduoti jo buto daliai sukauptas kaupiamąsias lėšas? Ar jos perkeliamos naujam buto savininkui? Ir apskritai, ar turi teisę buto savininkas bet kada atsiimti savo sukauptas lėšas? (2023-08-07) komentarų: 0 peržiūrų: 154

Ne, kaupiamųjų įnašų atsiimti savininkas negali. Kaupiamosios lėšos skiriamos pastato atnaujinimui ir jos yra visų pastato savininkų (esamų rba būsimų) bendroji dalinė nuosavybė. Žr. Civilinio kodekso 4.82 str.: 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima kaupiamąsias lėšas panaudoti norint pakeisti aplūžusias, neužsidarančias,vos besilaikančias ant sienos, pašto dėžutes? (2023-09-11) komentarų: 0 peržiūrų: 149

Naujų pašto dėžučių įsigijimą vertintume kaip bendrojo naudojimo objekto pagerinimą, renovavimą, naujo sukūrimą (juk ne remontuoti norite), todėl manytume, kad tam reikėtų daugumos savininkų pritarimo ir reikėtų atskirai priskaityti už tai mokestinius įnašus. Arba dauguma savininkų galėtų suteikti ir specialų leidimą panaudoti tam kaupiamąsias lėšas, bet sukauptas ne pagal ilgalaikį planą, o atsargai (nesuplanuotiems darbams).
susijęs klausimas

Bendrija turi lėšų einamojoje sąskaitoje ir terminuotuose indeliuose. Taip pat kaupia lėšas atskiroje sąskaitoje. Paaiškinkite, prašau, ar galima kaupimo lėšas pervesti į terminuotą indėlį ir gauti už tai palūkanas. Dabar už kaupimo lėšas bendrija negauna nė cento. (2024-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 86

Jeigu savininkai kaupia tik privalomąjį kaupimą atsargai - būtiniems ilgalaikiame plane nenumatytiems darbams, kuriais užtikrinamos esminės bendrojo naudojimo objektų savybės, tai tokių lėšū terminuotame indėlyje laikyti negalima, nes jų gali prireikti čia ir dabar, kad ir avarijai likviduoti ar skubiam remontui. Jeigu yra patvirtintas ilgalaikis planas ir savininkai konkrečiam tikslui, pavyzdžiui, stogo remontui, lėšas kaups dvejus ar daugiau metų, iki numatyto kaupti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kanalizacijos atkimšimo darbai gali būti apmokami iš kaupiamųjų lėšų? (2024-01-07) komentarų: 0 peržiūrų: 74

Atsakomybė dėl užkimšimo turbūt tenka konkrečiam savininkui ar savininkams (jeigu, pavyzdžiui, užsikimšo keturių aukštų namo antrame aukšte, tai užkimšti gal galėjo antro, trečio, ketvirto aukšto butų, esančių vienas virš kito, savininkai) todėl apmokėti atkimšimą tokiu atveju turėtų konkretus savininkas (savininkai). Bet reikia aiškintis konkrečias aplinkybes. Specialistai, kurie vykdo atkimšimo darbus, pateikia vertinimą.
susijęs klausimas

Įvykus avarijai (prakiurus šildymo sistemos vamzdžiams), ar galima apmokėti už visą tai iš kaupiamųjų sąskaitos pinigų. Ar galima atlikinėti darbus į minusą kaupiamųjų lėšų. Atlieka darbą ir įrašo kad tai buvo atlikta iš kaupiamųjų lėšų. (2024-03-09) komentarų: 0 peržiūrų: 69

Avarijų likvidavimui (lokalizavimui) galima panaudoti nenumatytiems darbams sukauptas lėšas. Pagal ilgalaikš planą, kai toks yra patvirtintas, kaupiamųjų lėšų tam naudoti negalima.
susijęs klausimas

3 atskiri korpusai 3 aukštų su terasom, skirtingi remonto darbai korpuse, ar galima sukauptus korpuso pinigus panaudot tik to korp remonto darbams (2024-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 26

Klausimas pateiktas nelabai išsamiai, bet manome, kad atsakymas - taip, atskiro pasto savininkų jų pastato bendrojo naudojimo objektams sukauptos lėšos naudojamos to pastato bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, tik svarbu, kad ir bendrojo naudojimo objektų aprašai būtų parengti - kiekvieno pastato atskirai (tvirtina bendrijos nariai).