Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kaupiamųjų lėšų naudojimas

susijęs klausimas

Kaupiamųjų lėšų naudojimas (2021-02-17) komentarų: 1 peržiūrų: 1332

Sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane (2 ir daugiau metų) numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais. Taigi, kaupiamąsias lėšas galima naudoti tik namui atnaujinti ir tik vadinamiems privalomiesiems darbams (numatytiems ir nenumatytiems) finansuoti, o visoms kitoms būtinosioms reikmėms yra renkamos kitos bendrijos biudžete numatytos įmokos. Kaupimas gali būti: kaupimas atsargai ir kaupimas pagal ilgalaikį planą. Jeigu nėra patvirtinto ilgalaikio plano, atsargai kaupti privaloma. Pagal ilgalaikį planą sukauptos lėšos gali būti naudojamos tik konkretiems suplanuotiems (numatytiems)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsiskaityti iš kaupiamųjų lėšų už priešgaisrinės sistemos, elektros instaliacijos gedimus. (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 774

Sukauptos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir nenumatytiems darbams finansuoti. Statybų įstatyme rašoma, kad pastato atnaujinimas (modernizavimas) – tai statybos darbai, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės ir (ar) kuriais užtikrinamas iš atsinaujinančių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Jei patvirtinta surinkta suma nebuvo keliama į kaupiamąją sąskaitą, nes blogai buvo paskaičiuotos būsimos išlaidos, ar tą sumą reikės atstatyti į kaupiamąją, pavyzdžiui, susirinkime patvirtinus didesnę įmokų dalį. (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 742

Kaupiamąsias lėšas naudoti galima tik pagal paskirtį - privalomiesiems namo atnaujinimo darbams vykdyti ir avarijų lokalizavimui. Sąmatos turi būti patvirtintos (bendrijos narių visuotiniame susirinkime arba valdybos posėdyje), lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktais, ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais. Jeigu, pavyzdžiui, avarijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos susirinkime nutarta rinkti po 2 eur už kv.m. ir 0,3 euro kaupiamajam fondui už kv.m. Bendrijai vos užtenka atsiskaityti už paslaugas, nepavyksta atidėti kaupiamajam. Kito susirinkimo metu nuspręsime kaupti mažiau, bet kaip elgtis su pereitais metais, nes kaupiamajam įnešta tik 0,25% sumos per metus. Ar galima sustabdyti praėjusių metų kaupimą. (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 730

Jeigu savininkai sumokėjo tik ketvirtadalį kaupiamųjų įmokų, būtina išieškoti skolas. Kaupiamosios lėšos nėra "atidedamos", jos įnešamos mokant nustatytus mokesčius (pagal patvirtintą kaupiamųjų lėšų tarifą) kas mėnesį, ir yra labai aiškiai žinoma, kiek lėšų turi būti surinkta. Atkreipiame jūsų dėmesį į dar keletą svarbių dalykų: 1. Įmokos iš butų ir kitų patalpų savininkų turi būti renkamos pagal suplanuotą ir patvirtintą bendrijos biužetą... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima iš kaupiamosios sąskaitos pasiskolinti pinigų sumokėti Sodrai ir VMI? Sutarus su laiptinių seniūnais, paskyrus protingą laiką skolai grąžinti.... (2021-08-03) komentarų: 0 peržiūrų: 418

Kaupiamosios lėšos turi būti naudojamos tik pagal paskirtį, t.y. namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, todėl jos ir laikomos atskiroje sąskaitoje. Praktikoje pasitaiko, kad bendrija pasiskolina kaupiamųjų lėšų, tačiau tai nėra gerai ir tai reikėtų vertinti kaip nusižengimą. Geriau turėti biudžeto eilutę, pavyzdžiui, "kitos nenumatytos išlaidos bendrijos veiklos organizavimui ir smulkioms ūkio prekėms" ar... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima sumokėti iš kaupiamųjų lėšų už kiemo tvarkybos darbus? (2022-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 368

Kaupiamos savininkų lėšos gali būti naudojamos: 1) ilgalaikiame plane numatytiems darbams ir 2) ilgalaikiame plane nenumatytiems darbams (kaupimas atsargai), ir tik darbams, būtiniems pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Statinys apibrėžiamas kaip nekilnojamasis daiktas (pastatas arba inžinerinis statinys), turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Statiniais nelaikomi... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima naudoti kaupiamąsias lėšas kosmetiniam laiptinės remontui? Ar norint panaudoti kaupiamąsias lėšas laiptinių remontui turi pritarti būtų savininkai 100 proc.? (2022-04-06) komentarų: 0 peržiūrų: 260

Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objekto įsigijimo arba jau turimo būklės pagerinimo, pavyzdžiui dėl kosmetinio laiptinės remonto (kai toks remontas nėra privalomasis), turėtų priimti ne bendrijos nariai, bet savininkai, t.y. tam turėtų pritarti daugiau nei pusė visų (arba pastato dalies, jeigu tai aktualu tik jiems) savininkų. Tokiems darbams reikalingą pinigų sumą savininkai turėtų įmokėti atskirai, tie įnašai būtų panaudoti konkrečiu nutartu tikslu. ... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Vadovaujantis LR teisės aktais, kaupiamos lėšos skiriamos namui atnaujinti pagal privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Kokiame teisės akte numatyta, kad jei norima kaupiamas lėšas panaudoti ne pagal paskirtį, t.y. ne privalomiems darbams vykdyti, reikia gauti 100 proc. savininkų pritarimą? Ar pakeliamo šlagbaumo prie įvažiavimo į kiemą įrengimas, namo laiptinių spynų pakeitimas elektroninėmis, šviestuvų laiptinėse keitimas gali būti apmokami iš kaupiamų lėšų, gavus tik daugumos, bet ne 100 proc. savininkų pritarimą? (2022-05-19) komentarų: 0 peržiūrų: 192

Teisės aktai nurodo, kad kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos tik namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir gali būti naudojamos tik pagal paskirtį – ilgalaikiame plane numatytiems ir (arba) nenumatytiems darbams finansuoti. Turite atsakyti sau į klausimus: 1) ar lėšas noriu naudoti pastato bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (jie apibrėžti Bendrijų įstatyme ir jūsų patvirtintame bendrojo naudojimo objektų apraše), 2)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Daugiabutis namas turi dvi laiptines. Ar gali viena laiptinė pasinaudoti kaupiamosiomis lėšomis laiptinės langų keitimui? (2022-05-10) komentarų: 0 peržiūrų: 162

Kaupiamosios lėšos gali būti naudojamos tik pagal paskirtį - privalomiesiems bendrojo naudojimo atnaujinimo darbams. Bendrojo naudojimo objektai surašomi bendrojo naudojimo objektų apraše, kurį tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jeigu laiptinės langus privaloma keisti (gal išdužo, įskilo ar kitaip neatinka jiems keliamų techninių reikalavimų, yra specialistų apžiūros aktas su rekomendacijomis, ką daryti...), sukauptas atsargai (ne pagal ilgalaikį planą)... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar panaudojant kaupiamąsias atliekami remonto darbai bendrojo naudojimo laiptinėse ir ar laiptinės valymas yra įskaičiuotas į kaupiamąsias lėšas, ar reikia už laiptinės valymą mokėti papildomai kiekvienam savininkui, kai jau ir taip mokami kaupiamieji įnašai. (2022-05-01) komentarų: 0 peržiūrų: 153

Kaupiamieji savininkų įnašai laikomi atskiroje sąskaitoje ir gali būti panaudoti tik pagal nustatytą jų paskirtį - tik pastato atnaujinimui pagal privaluomuosius bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimus. Pavyzdžiui, jeigu pastato apžiūros metu specialistai nustatys ir apžiūros akte pažymės, kad laiptinės siena yra pažeista, įtrūkusi ir nurodys, kad tą įtrūkimą reikia užtaisyti, tam bus galima panaudoti kaupimąsias lėšas. Laiptinių valymui kaupiamosios... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsiskaityti iš atsargai kaupiamų lėšų apmokėti už daugiabučio elektros instaliacijos gedimus, jei nėra gedimai įvertinti specialistų, o darbus atlieka privatus asmuo? Daugabutis yra 8 butų, yra 100 % pritarimas apmokėti darbus iš kaupiamųjų lėšų. (2022-07-08) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Na, turbūt ne šiaip sau ir ne bet kas atliko elektros instaliacijos priežiūros darbus. Jeigu turite pagrindimą, kad juos atlikti buvo būtina (gautas pranešimas apie gedimą ar kitaip užfisuotas gedimas), tai darbas galbūt buvo privalomas ir kaupiamąsias lėšas tam naudoti galima. Be to, jeigu ir visi savininkai dėl to sutinka, problemų neturėtų kilti. Klausimas tik - ar tas privatus asmuo darbus vykdė legaliai. Visi darbai turėtų būti pagrįsti darbų atlikimo aktu ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima atsargai sukauptas kaupiamasias lėšas naudoti namo laiptinių apšvietimo šviestuvų keitimui (pirkimui) jei tie darbai nenumatyti atliekamų eksloatavimo darbų sąraše. Jei TAIP, tai kokia tvarka turi būti atliekami darbai, ar reikalingas savininkų pritarimas? (2022-08-04) komentarų: 0 peržiūrų: 84

Siūlytume vertinti pagal tai, ar atnaujinimas reikalingas pagal privalomuosius tam tikro bendrojo naudojimo objekto priežiūros reikalavimus (pavyzdžiui, sudužo ir neveikia - vadovaujamės apžiūros aktu, naudojame kaupiamąsias lėšas), ar norite tiesiog pagerinti bendrojo naudojimo objektą (pavyzdžiui, pakeisti gražesniu, naudingesniu - turi pritarti dauguma savininkų). Bendrijos pirmininkas (valdyba) organizuoja bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą pagal privalomuosius... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Atliekami stogo remonto darbai bendrijoje, nes vietomis yra avarinės būklės. Ar bendrija turi teisę imti lėšas iš savininkų už stogo remontą be jų sutikimo ir ne už avarinio stogo remontą, ar tik naudoti lėšas iš kaupiamojo fondo pastato remontui. (2022-09-07) komentarų: 0 peržiūrų: 51

Jeigu yra avarinė situacija, ją reikia skubiai likviduoti, ir dėl to savininkų klausiti nereikia, tam galima panaudoti kaupiamąsias lėšas atsargai, jeigu tokių yra sukaupta (arba priskaityti visiems savininkams, nurodant, už ką). Bet avarijos lividavimas - tai tik būtinieji darbai, pavyzdžiui, kelių stogo čerpių pakeitimas, kad nebėgtų toje vietoje vanduo, bet ne viso stogo keitimas. Jeigu stogo remontas yra reikalingas pagal privalomuosius jo priežiūros reikalavimus... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupiamąsias lėšas galima naudoti kieme augančio medžio nupjovimui ir jo utilizavimui? (2022-09-12) komentarų: 0 peržiūrų: 45

Daugiabučio namo savininkai lėšas kaupia pastato atnaujinimui pagal privalomuosius jo naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žr. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, JŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠĄ. Medžio kirtimui siūlytume surinkti lėšų papildomai, jeigu neturite patvirtinto biudžeto aplinkos tvarkymui arba kitoms... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar teisinga, kad daugiabučio namo stogo remonto darbai atliekami ne iš kaupiamųjų lėšų, o iš komunalinių eksploatacinių priskaitymų? (2022-09-25) komentarų: 0 peržiūrų: 23

Nelabai aiškus terminas "eksploataciniai priskaitymai", norėtųsi detalesnio paaiškinimo, kam, kokiu tikslu tos lėšos pas jus renkamos. Pavyzdžiui, suprasčiau, kad lifto eksploatacinės (naudojimosi) išlaidos galėtų būti lifto apšvietimas, lifto valymas. Tačiau taip, pastato atnaujinimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus reikėtų naudoti kaupiamąsias lėšas, tam jos ir kaupiamos. Be to, kaupiamosios lėšos turi būti laikomos atskiroje... (skaityti viską)