Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Balsavimas raštu, ar galima organizuoti elektroniniu būdu (elektroninis balsavimas)

Ar privaloma balsavimo raštu organizatoriui pasirašyti biuletenį, ar galima siųsti jį "Word" formatu, kad asmuo galėtų užpildyti ir pasirašyti m. parašu?

Neredaguotas klausimas:
Ar privaloma balsavimo raštu organizatoriui pasirašyti biuletenį, ar galima siųsti Word, kad galėtų užpildyti ir pasirašyti m.parašu.
Klausimą uždavė: Meda, 2021-09-30
Paskutinė redakcija: 2021-10-04
Reitingas:
(balsavo 0)

Taip, galima nusiųsti e. paštu biuletenį "Word" formatu ir gauti kvalifikuotu e. parašu pasirašytą užpildytą biuletenį, jeigu įvykdysite kitas sąlygas (jeigu turite bendrijos nario sutikimą gauti biuletenį tik e. paštu arba jeigu įteiksite jam biuletenį keliais būdais, pavyzdžiui, ir į pašto dėžutę, ir e. paštu, o jis pasirinks, kaip jam patogiau balsuoti).

SVARBU. E. parašas turi būti kvalifkuotas, jo galiojimą reikia patikrinti e. priemonėmis, e. parašu pasirašytus dokumentus reikia saugoti ir išspausdintus, ir skaitmeninėse laikmenose. Jeigu reikėtų nešti balsavimo raštu dokumentus notarui arba Registrų centrui, reikėtų pateikti juos ir skaitmeninėse laikmenose, e. parašai būtų irgi tikrinami.


Bendrijos narių balsavimas raštu turi būti organizuojamas vadovaujantis "Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašu" (žr. galiojanči redakciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429754/asr.

Šiame apraše nurodyta, kad bendrijos nariui, neatsižvelgiant, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų bendrijai priklausančiame pastate, ne vėliau kaip iki balsavimo pradžios datos įteikiamas vienas biuletenis vienu iš šių būdų:

6.1. bendrijos nariui asmeniškai pasirašant atskirame biuletenių išdavimo lape, kuriame nurodomas bendrijos nario vardas, pavardė, parašas, pasirašymo data, arba bendrame biuletenių išdavimo lape, jei užtikrinama, kad bendrijos nariui nebus atskleisti kitų bendrijos narių asmens duomenys;

6.2. įdedant į pašto dėžutę, esančią bendrijos narių sąraše nurodytu bendrijos nario adresu korespondencijai, ir surašant aktą, kurį pasirašo balsavimo organizatorius ir dar bent vienas įteikimo faktą patvirtinantis bendrijos narys;

6.3. išsiunčiant paštu bendrijos narių sąraše nurodytu bendrijos nario adresu korespondencijai;

6.4. kitu, su bendrijos nariu sutartu, būdu (išsiunčiant bendrijos nario el. pašto adresu ar kt.).

Aprašo taip patnurodyta, kad jau pranešime apie būsimą balsavimą raštu turi būti nurodyti būdai, kaip užpildytas ir pasirašytas biuletenis gali būti grąžintas. Pranešime turi būti nurodyta:
1) balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti,
2) adresas, kuriuo galima grąžinti biuletenį paštu,
3) elektroninio pašto adresas grąžinti nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu ar kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą biuletenį,
taip pat turi būti aprašyta biuletenio užpildymo ir pateikimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis galimybę.

PASTABA. Visų savininkų balsavimas raštu organizuojamas pagal kitą tvarką - "Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas". Aprašai panašūs, bet yra ir skirtumų, todėl reikėtų atskirai įsigilinti. Dokumentą galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395332/asr.
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas