Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BALSAVIMAS RAŠTU BENDRIJOS NARIŲ / Balsavimas raštu, ar galima organizuoti elektroniniu būdu (elektroninis balsavimas)

susijęs klausimas

Balsavimas raštu. Elektroninis balsavimas "Dnsb.eu" savitarnoje (2021-02-03) komentarų: 0 peržiūrų: 656

Galima naudotis ir e. balsavimo galimybėmis, tačiau e. būdu balsuoti gali tik tie asmenys, kurie naudojasi kvalifikuotu e. parašu. SVARBU. Turi būti užtikrinta galimybė dalyvauti balsavime ir kitiems, kvalifikuotu e. parašu nesinaudojantiems asmenims (jeigu tokių yra). UAB "Skaidri apskaitos sistema" buhalterinės apskaitos paslaugomis besinaudojančių bendrijų pirmininkai gali organizuoti bendrijos narių (taip pat ir visų savininkų) balsavimą raštu e. savitarnoje "Dnsb.eu" (e. sistemoje sukuriamas balsavimo biuletenis, iš e. sistemos išsiunčiamas balsuotojui, e. sistemoje gaunamas su įrašytu sprendimu ir pasirašytas kvalifikuotu e. parašu). DĖMESIO. Balsavimo raštu tvarką reglamentuoja Bendrijų įstatymas, Aplinkos ministro įsakymai, bendrijų įstatai, todėl balsavimo organizatorius prisiima atsakomybę už visų balsavimo procedūrų teisingą taikymą. Savo klientams UAB "Skaidri apskaitos sistema" teikia paaiškinimus ir padeda naudotis e.... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar privaloma balsavimo raštu organizatoriui pasirašyti biuletenį, ar galima siųsti jį "Word" formatu, kad asmuo galėtų užpildyti ir pasirašyti m. parašu? (2021-09-30) komentarų: 0 peržiūrų: 539

Taip, galima nusiųsti e. paštu biuletenį "Word" formatu ir gauti kvalifikuotu e. parašu pasirašytą užpildytą biuletenį, jeigu įvykdysite kitas sąlygas (jeigu turite bendrijos nario sutikimą gauti biuletenį tik e. paštu arba jeigu įteiksite jam biuletenį keliais būdais, pavyzdžiui, ir į pašto dėžutę, ir e. paštu, o jis pasirinks, kaip jam patogiau balsuoti). SVARBU. E. parašas turi būti kvalifkuotas, jo galiojimą reikia patikrinti e. priemonėmis, e. parašu... (skaityti viską)