Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kaip paskirstomi (priskaitomi) mokesčiai bendrijoje

Ar teisėtai bendrijos narių susirinkime balsavimo forma priimtas nutarimas bendrijos mokestį už kv/m buto ploto cokoliniams butams (butai per du aukštus – pirmas aukštas cokolinis) sumažinti dvigubai lyginant su likusiais butais? Ar toks neadekvatus bendrijos narių balsavimas, kuomet cokolinių būtų savininkai balsuodami turi interesą (balsų persvara) nepažeidžia įstatymo?

Neredaguotas klausimas:
Ar teisėtai bendrijos narių susirinkime balsavimo forma priimtas nutarimas bendrijos mokestį už kv/m buto ploto cokoliniams butams (butai per du aukštus – pirmas aukštas cokolinis) sumažinti dvigubai lyginant su likusiais butais? Ar toks neadekvatus bendrijos narių balsavimas, kuomet cokolinių būtų savininkai balsuodami turi interesą (balsų persvara) nepažeidžia įstatymo?
Klausimą uždavė: Arturas, 2022-09-13
Paskutinė redakcija: 2022-09-14
Reitingas:
(balsavo 0)

Mokesčiai visiems turi būti priskaitomi proporcingai pagal pastate užimamą plotą. Jeigu mokesčiai priskaitomi ne proporcingai pagal buto (patalpos) plotą, galite argumentuoti ir paraginti bendrijos pirmininką keisti neteisingą poziciją, galite tokį sprendimą skųsti ginčų nagrinėjimo komisijai ar ginčus nagrinėjančiam asmeniui (jeigu bendrijoje yra tokia pozicija), galite bendrijos pirmininko teisės aktams prieštaraujančius veiksmus skųsti savivaldybei, arba galite kreiptis į teismą.

Civilinio kodekso 4.82 str:

3 dalis. "Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas".

7 dalis. "Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui".


Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-11-27 civilinės bylos Nr. 3K-7-515/2009 nutartyje aiškindamas Civilinio kodekso nuostatoje įtvirtintą proporcingumo principą pažymėjo, kad šios teisės normos prasme butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko turimas (užimamas) plotas ir, nustatant bendraturčio faktiškai turimą (užimamą) plotą, teisiškai nereikšminga atitinkamų patalpų funkcinė bei naudojimo paskirtis, taip pat naudojimo dažnumas, intensyvumas ir pan.  Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad priešingas aptariamos teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus buto ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu. 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas