Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Bendrabučio tipo daugiabutis namas turi vieną elektros įvadą (skaitiklį), namo gyventojai nėra abonentai, nes turi tik kontrolinius skaitiklius. Ar namo (bendrabučio) administratorius turi teisę be gyventojų sprendimo parinkti: 1) elektros apskaitos būdą (viena laiko zona ar dvi laiko zonos); 2) sudaryti sutartį su elektros tiekėju, kad elektra būtų tiekiama ne iš garantinio tiekimo?

Neredaguotas klausimas:
Bendrabučio tipo daugiabutis namas turi vieną elektros įvadą (skaitiklį), namo gyventojai nėra abonentai, nes turi tik kontrolinius skaitiklius. Ar namo (bendrabučio) administratorius turi teisę be gyventojų sprendimo parinkti: 1) elektros apskaitos būdą (viena laiko zona ar dvi laiko zonos); 2) sudaryti sutartį su elektros tiekėju, kad elektra būtų tiekiama ne iš garantinio tiekimo?
Klausimą uždavė: Gyventojas, 2023-03-02
Paskutinė redakcija: 2023-03-02
Reitingas:
(balsavo 0)

Šioje konsiltacijų e. erdvėje konsultuojame bendrijų veiklos klausimais, bet manytume, kad ir paskirtasis administratorius dėl sprendimų, susijusių su bendrais visų savininkų interesais naudojantis bendrojo naudojmo objektu, pavyzdžiui, kai reikia priimti sprendimą dėl bendros elektros apskaitos būdo ir dėl nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo, turėtų gauti daugumos savininkų tam pritarimą. Tam, kad sprendimas būtų priimtas, administratorius turėtų sušaukti savininkų susirinkimą arba organizuoti savininkų balsavimą raštu.
 
Civilinio kodekso 4.85 straipsnis.  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas:

1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

Jeigu reikia vykdyti sunaudotos bendros elektros rodmenis (teisėtas pagrindas, teisėtas tikslas), prieiga prie skaitiklio administratoriui turėtų būti prieinama.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas