Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Kokį reikia bendrijos pirmininkui nurodyti teisinį pagrindą, norint iš Registrų centro užsakyti naują pažymą apie daugiabučio namo, kuriame veikia bendrija, turtą (ir apie naujai registruotus savininkus)?

Neredaguotas klausimas:
Kokį reikia bendrijos pirmininkui nurodyti teisinį pagrindą, norint iš Registrų centro užsakyti naują pažymą apie daugiabučio namo, kuriame veikia bendrija, turtą (ir apie naujai registruotus savininkus)?
Klausimą uždavė: Tomas, 2023-03-08
Paskutinė redakcija: 2023-03-08
Reitingas:
(balsavo 0)

Taip, reikalingus duomenis gauti tampa vis sudėtingiau.... Bandykite nurodyti, kad veikiate vadovaudamasis Bendrijų įstatymą, bendrijos įstatais, pagal galimybę plačiau apibūdinkite, paaiškinkite, kad vykdydamas bendrijos pirmininko pareigas, turite žinoti, kas yra savininkai, kokie jų butų (patlapų) naudingieji plotai, tam, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 4.83  str. 6 dalies nuostatomis proporcingai mokestinius įnašus priskirtumėte tik tikriesiems savininkams. Jums turbūt reikia NTR registro dokumento "Butų (patalpų) sąrašas pastate".

Komentarai (1) 1-1
  1. Tomas

    2023-03-08, 16:06:52
    Sveiki, ačiū už atsakymą. Tiesiog reikia teisingai sušaukti susirinkimą pagal Bendrijų įstatymo 12 straipsnį (daug kuo panašų į 11 straipsnį) ir tam reikia gana skrupulingai raštu informuoti apie susirinkimą kiekvieną buto savininką. Suprantama, kad visų savininkų neįmanoma pažinoti, todėl tam, kad nebūtų klaidingai informuotas ne savininkas, o jo giminaitis, svečias ar nuomininkas, reikia turėti aiškius atnaujintus oficialius duomenis. Tačiau dar iš RC konsultatės gavau tokį raštišką perspėjimą (be užuominų, kaip visa tai išsiaiškinti): "Taip pat norime Jus informuoti, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 144 punktą teikiant prašymą pateikti duomenis apie kitų asmenų turtą, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves." Labai tikiuosi, kad namo gyventojų susirinkimo sušaukimo dėl bendrų viso namo ūkio reikalų interesas yra kažkiek viršesnis už kiekvieno "duomenų subjekto" paprasto privataus ir niekam neskelbiamo naudojimosi gyvenimo komfortu privačiame bute interesą? :) Ir iš tiesų nežinau, ko šiuo perspėjimu yra prašoma..

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas