Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Bendrijoje pirmininko ir valdybos narių kadencija pasibaigusi prieš kelis mėnesius, revizoriaus kadencija taip pat pasibaigusi. Visuotinį bendrijos narių susirinkimą šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių. Bendrijos narių parašų rinkimo metu (dėl teisės sušaukti visuotinį susirinkimą) bendrijos narių sąraše buvo 47 nariai. Per pasirengimo būsimam visuotiniam susirinkimui laikotarpį keli butų savininkai pateikė raštu prašymus įstoti į bendriją asmeniui (bendrijos nariui), kuris rengia būsimo visuotinio susirinkimo dokumentus. (Dalis pateikusių prašymus įstoti į bendriją yra kandidatai į valdybos narius, todėl privalo būti bendrijos nariais.) Taigi narių skaičius padidėjo iki 56 – šiems asmenims buvo raštu (per pašto dėžutes, surašant aktą) įteikti pranešimai apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, vyksiantį po 3 savaičių. Per tas 3 savaites atsirado dar 5 butų savininkai, kurie pateikė prašymus įstoti į bendriją ir nori balsuoti visuotiniame bendrijos narių susirinkime arba pateikti užpildytą ir pasirašytą išankstinės nuomonės pareiškimo biuletenį. Bendrijos narių skaičius išaugo iki 61. Klausimai: 1) Ar dėl Bendrijos narių skaičiaus didėjimo (nuo 47 iki 56 ir po to iki 61) per visus tris aprašytus visuotinio susirinkimo organizavimo etapus nekils problemų, teikiant dokumentus Registrų centrui? 2) Ar bendrijos narys, organizuojantis būsimą visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kai jį šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių, turi teisę priimti butų savininkų prašymus įstoti į bendriją ir tvarkyti bendrijos narių sąrašą (primenu, kad kalbama apie atvejį, kai bendrijos pirmininko, valdybos, revizoriaus įgaliojimai yra nutrūkę)?

Neredaguotas klausimas:
Bendrijoje pirmininko ir valdybos narių kadencija pasibaigusi prieš kelis mėnesius, revizoriaus kadencija taip pat pasibaigusi. Visuotinį bendrijos narių susirinkimą šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių. Bendrijos narių parašų rinkimo metu (dėl teisės sušaukti visuotinį susirinkimą) bendrijos narių sąraše buvo 47 nariai. Per pasirengimo būsimam visuotiniam susirinkimui laikotarpį keli butų savininkai pateikė raštu prašymus įstoti į bendriją asmeniui (bendrijos nariui), kuris rengia būsimo visuotinio susirinkimo dokumentus. (Dalis pateikusių prašymus įstoti į bendriją yra kandidatai į valdybos narius, todėl privalo būti bendrijos nariais.) Taigi narių skaičius padidėjo iki 56 – šiems asmenims buvo raštu (per pašto dėžutes, surašant aktą) įteikti pranešimai apie šaukiamą visuotinį susirinkimą, vyksiantį po 3 savaičių. Per tas 3 savaites atsirado dar 5 butų savininkai, kurie pateikė prašymus įstoti į bendriją ir nori balsuoti visuotiniame bendrijos narių susirinkime arba pateikti užpildytą ir pasirašytą išankstinės nuomonės pareiškimo biuletenį. Bendrijos narių skaičius išaugo iki 61. Klausimai: 1) Ar dėl Bendrijos narių skaičiaus didėjimo (nuo 47 iki 56 ir po to iki 61) per visus tris aprašytus visuotinio susirinkimo organizavimo etapus nekils problemų, teikiant dokumentus Registrų centrui? 2) Ar bendrijos narys, organizuojantis būsimą visuotinį bendrijos narių susirinkimą, kai jį šaukia ne mažiau kaip 1 /4 bendrijos narių, turi teisę priimti butų savininkų prašymus įstoti į bendriją ir tvarkyti bendrijos narių sąrašą (primenu, kad kalbama apie atvejį, kai bendrijos pirmininko, valdybos, revizoriaus įgaliojimai yra nutrūkę)?
Klausimą uždavė: Jolita, 2022-10-28
Paskutinė redakcija: 2022-10-29
Reitingas:
(balsavo 0)

Niekur nėra parašyta, kad valdybos nariai privalo būti bendrijos nariais (nebent jūsų bendrijos įstatuose yra tokia nuostata). Bendrijų įstatyme pasakyta, kad valdybos nariais gali būti nuosavybės teise butą ar patalpą bendrijos name valdantys asmenys (savininkai).

Organizuojant bendrijos narių (BN) susirinkimą būtina turėti registruotojo bendrijos pirmininko parašu susirinkimo dieną patvirtintą bendrijos narių sąrašą, kurį reikia pridėti prie BN susirinkimo protokolo. Kai BN susirinkimą organizuoja ne pirmininkas, o daugiau nei ketvirtadalis bendrijos narių, jie BN susirinkimą gali sušaukti tik po to, kai per mėnesį reikalavimo sušaukti BN susirinkimą neįvykdo pirmininkas. Teikiant rašytinį reikalavimą pirmininkui reikėtų pareikalauti ir pirmininko parašu patvirtinto bendrijos narių sąrašo. Idealu, jeigu registruotasis pirmininkas organizuojantiems susirinkimą pateiktų susirinkimo dieną (susirinkimo data) jo parašu patvirtintą bendrijos narių sąrašą. Jeigu pateiks keik anksčiau, tikėtina, kad tas sąrašas irgi bus pripažintas.

Pagal Bendrijų įstatymą už bendrijos narių sąrašo sudarymą atsakingas bendrijos pirmininkas. Nesvarbu, kad pirmininko kadencija pasibaigusi. Net ir pasibaigus kadencijai, kol asmuo registruose įregistruotas bendrijos vadovu, jam tenka (liko) tam tikros pareigos, kurių jis neįvykdė laiku. 

Jeigu bendrijos įstatai kaip nors neriboja, prašymus įstoti į bendriją savininkai galėtų pateikti atėję į BN susirinkimą, įteikimo momentas galėtų būti - kai jau yra išrinktas susirinkimo pirmininkas, bet tik iki susirinkimo kvorumo paskelbimo momento. Išrinktasis susirinkimo pirmininkas turėtų pranešti, kad štai gavome to ir to savininkų prašymus priimti į bendriją, kad juos priskaičiuosime prie bendrijos narių skaičiaus (pagal registruotojo pirmininko parašu patvirtintą sąrašą), prašymus pridėsime prie protokolo. Tuomet kvorumą reikėtų skaičiuoti nuo visų bendrijos narių skaičiaus, įskaičiuojant ir naujuosius. Viską aprašyti BN susirinkimo protokole.

Jeigu nėra registruotojo bendrijos pirmininko parašu patvirtinto bendrijos narių sąrašo, situacija sudėtingesnė, reikia ieškoti kitų sprendimų. Įsigilinę į jūsų situaciją detaliai, atsižvelgdami į faktines aplinkybes ir išaiškinimus, patarti ir dokumentų ruošinius tinkamai parengti galėtų specialistai konsultantai, pavyzdžiui, www.bendrijukonsultavimas.lt.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas