Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ

Rekomenduojame peržiūrėti šios temos potemes:

susijęs klausimas

Renkant valdymo organus protokole buvo parašyta "už kandidatą A.V. buvo 22 balsai, už kandidatą V.M.K buvo 15 balsų, 2 susilaikė. Klaida tame, kad reikėjo parašyti "už A.V. 22, prieš 15, 2 susilaikę. Už V.M.K. 15, prieš 22, 2 susilaikę. Registrų Centras tai užskaitė kaip trūkumą. Ar galima papildyti jau parašytą ir priduotą į RC protokolą? Kaip ištaisyti šią klaidą? (2022-06-28) komentarų: 0 peržiūrų: 122

Protokole gali būti parašyta vien tik - kiek balsų "už", kiek blasų buvo prieš ir kiek susilaikė nėra taip svarbu ir neteko susidurti, kad to būtų reikalaujama. Ar tikrai tiksliai perteikėte įvardintą problemą? Gal bėda ta, kad nė vienam kandidatui nepakako balsų, nes už valdymo organo narį (bendrijos pirmininką arba valdybos narį) turi balsuoti ne dauguma, bet daugiau nei 2/3 dalyvavusių bendrijos narių? Jeigu tikslinsite protokolą, siūlytume prirašyti "...šiuo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima bendrijos narių visuotinį susirinkimą organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriu būdu (dalis fiziškai susirenka, o dalis prisijungia ryšio priemonėmis - ZOOM ar kita programa? Poreikis iškilo, nes nemaža dalis bendrijos narių negyvena name (yra išnuomoję). Ar dėl tokio visuotinio susirinkimo formos (nuotoliniu ir / arba mišriu) būtina keisti Bendrijos įstatus? Dabar įstatuose nurodyta taip: "Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys Bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo Visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius." ( Per ZOOM ir kitas programėles galima užfiksuoti susirinkimo dalyvius ir po to surinkti jų parašus, jiems pasirašant e.parašu). (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 32

Bendrijų įstatymo 11 str. 4 dalyje apie bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimą aiškiai pasakyta: 4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu... (skaityti viską)