Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ

Rekomenduojame peržiūrėti šios temos potemes:

susijęs klausimas

Ką reikėtų daryti tuo atveju, kai nesusirenka bendrijos narių visuotinis susirinikimas (nėra kvorumo), kaip patvirtinti biudžetą? (2022-12-08) komentarų: 0 peržiūrų: 224

Kai susirinkimas neįvyksta, nes nesusirenka pakankamas bendrijos narių skaičius, galima šaukti pakartotinį susirinkimą neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais arba galima organizuoti balsavimą raštu (žr. Bendrijų įstatymo 11 str.) Arba galima po kiek laiko vėl organizuoti susirinkimą, raginant narius dalyvauti, pateikiant jiems informaciją apie galimybę pasinaudoti balsavimo teisės perleidimo sutartimi, notariniais įgaliojimais ir galimybe iš anksto raštu... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar anksčiau įvykusio bendrijos narių susirinkimo protokolas gali būti taisomas dabar, koreguojamas, įrašoma tam tikra redakcija po susirinkimo fakto? Vienas iš bendrijos narių primygtinai reikalauja vieno punkto redagavimo. O patys mes kol kas nerandame info. (2023-01-18) komentarų: 0 peržiūrų: 146

Negalima keisti sprendimų, kurie buvo priimti susirinkime. Nebent protokole įsivėlusi neginčytinai akivaizdi korektūros klaida, tuomet gal ir galima parašyti, kad tekstas toks, keičiamas į tekstą tokį ištaisant klaidą tam, kad atitiktų susirinkime priimtą sprendimą ar pan. Tokį taisymą savo parašais turėtų patvirtinti susirinkimo pirmininkas ir susirinkimo sekretorius (jie prisiima atsakomybę). Redikėtų elgtis atsargiai ir atsakingai.
susijęs klausimas

Ar bendrijos nariai gali pareikalauti, kad visuotinis bendrijos narių susirinkimas vyktų tik gyvai ir balsavimas vyktų tik gyvai? (2023-09-22) komentarų: 0 peržiūrų: 92

Bendrijos narių susirinkimai ir turi vykti gyvai, t.y. susirinkus. Tam jie ir susirinkimai, kad būtų galima gyvai aptarti klausimus. Tiesa, bendrijos nariai gali iš anksto raštu pareikšti nuomonę raštu paskelbtos susirinkimo darbotvarkės klausimais, bet tai neturėtų tapti visuotiniu dalyku. Bendrijos nariai negali būti verčiami iš anksto raštu pareikšti nuomonę, jie gali ateiti į susirinkimą. Kai klausimų nedaug, jie konkretūs ir aiškūs, galima rinktis kitą sprendimų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kiekvieną bendrijos susirinkimo protokolą reikia užregistruoti registrų centre? (2023-07-22) komentarų: 0 peržiūrų: 78

Nėra teisės normos, imperatyviai nurodančios registruoti Registrų centre kiekvieną bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą. Ne, nereikia registruoti kiekvieną protokolą.