Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Kas renka ir atšaukia bendrijos pirmininką iš pareigų

Bendrijoje turime neveiksnų pirmininką, kuris gauna algą, tačiau atsisako vykdyti savo pareigas. Valdyba negali sušaukti susirinkimo, nes jis niekuomet negali jame dalyvauti. Kaip legaliai perrinkti bendrijos pirmininką be esamo pirmininko dalyvavimo.

Neredaguotas klausimas:
Sveiki. bendrijoje turime neveiksnų pirmininką, kuris gauna algą, tačiau atsisako vykdyti savo pareigas. Taryba negali sušaukti susirinkimo, nes jis niekuomet negali jame dalyvauti. Kaip legalei galime perrinkti pirmininką be esamo pirmininko dalyvavimo.
Klausimą uždavė: Ingrida, 2021-07-28
Paskutinė redakcija: 2021-07-29
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatyme nustatyta, kad bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia  bendrijos narių visuotinis susirinkimas (ne valdyba). Be to, nereikia pamiršti, kad bendrijos pirmininko kadencija - 3 metai (ne daugiau ir ne mažiau). Iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos turi būti sušauktas bendrijos narių visuotinis susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti (dar vienai kadencijai gali būti perrinktas ir tas pats asmuo). Bendrijos narių visuotinis susirinkimas taip pat gali bet kada (taip pat ir nepasibaigus kadencijai) atšaukti esamą bendrijos pirmininką iš pareigų. Žinoma, geriau būtų, kad bendrijos pirmininkas dalyvautų susirinkime ir galėtų pasisakyti, pateikti argumentus, bet galima tai padaryti ir jam nedalyvaujant. Svarbu tik gauti Registrų centre įregistruoto bendrijos pirmininko parašu patvirtintą bendrijos narių sąrašą, nes pagal jį nustatomas susirinkimo dalyvių kvorumas.

Bendrijos narių visuotinį susirinkimą šaukti gali ir bendrijos pirmininkas, ir bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Pranešimą apie šaukiamą susirinkimą turėtų pasirašyti arba bendrijos pirmininkas, arba daugiau nei 2/3 valdybos narių, arba valdybos posėdyje gali būti priimtas sprendimas įgalioti kurį nors valdybos narį pasirašyti pranešimą apie šaukiamą susirinkimą. Primename, kad valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei 2/3 valdybos narių (žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 5 dalį), verta pasitvirtinti ir detalesnį valdybos darbo reglamentą.

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). 

SVARBU. Bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 str. nuostatomis, pažeidus procedūras gali kilti keblumų.

Susirinkimas, priėmęs sprendimą atšaukti bendrijos pirmininką iš pareigų, taip pat turi įgalioti vieną bendrijos narį, kuris konstatuos sutarties nutraukimo faktą įrašu (ir patvirtins savo parašu) bendrijos pirmininko darbo sutartyje ir pateiks ją buhalteriui.

Bendrijos pirmininko darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva pagrindų gali būti įvairių (pagrindą nustato bendrijos narių visuotinis susirinkimas):
  • Darbo sutarties pasibaigimas atšaukus vadovą (DK 104 str. 1 dalis)
  • Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu (DK 54 straipsnis);
  • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės (DK 57 straipsnis);
  • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia (DK 59 straipsnis).

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas