Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

Bendrijos pirmininkas nuolatos organizuoja darbų pirkimus, už kuriuos iš butų savininkų reikalauja didžiulių sumų, pvz. kiemo išklojimas marmuro plytelėmis ar fontanėlio įrengimas. Apie tai informuoja SMS žinute ir pareikalauja, pvz., 4000 Eur. Bute gyvena buto savininkė, kur yra pensininkė ir paprasčiausiai neturi tokių pinigų. Susirinkimuose informacija pateikiama žodžiu, "už" nubalsuoja daugiau kaip 50 proc. butų savininkų, kurie yra suinteresuti darbų pirkimu. Ką daryti?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, bendrijos pirmininkas nuolatos organizuoja darbų pirkimus, už kuriuos iš butų savininkų reikalauja didžiulių sumų - pvz. kiemo išklojimas marmuro plytelėmis ar fontanėlio įrengimas, apie tai informuoja sms žinute ir pareikalauja pvz. 4000 eur. Bute gyvena buto savininkė, kur yra pensininkė ir paprasčiausiai neturi tokių pinigų. Susirinkimuose informacija pateikiama žodžiu, "už" nubalsuoja daugiau kaip 50 proc. butų savininkų, kurie yra suinteresuti darbų pirkimu. Ką daryti?
Klausimą uždavė: Mindaugas, 2021-04-29
Paskutinė redakcija: 2021-05-03
Reitingas:
(balsavo 0)

Pirkimai bendrijoje organizuojami vadovaujantis patvirtintu bendrijos biudžetu, ilgalaikiu planu ir kaupiamųjų lėšų patvirtintu mėnesiniu tarifu, kitais bendrijos narių ar visų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) priimtais sprendimais. Bendrijoje gali būti patvirtinta individuali pirkimo tvarka.

Kiekvieną pirkimą reikėtų analizuoti atskirai (gali būti įvairių situacijų), bet jeigu kalbate apie marmurinių plytelių ir naujo fontanėlio įrengimą kieme (jeigu tai nėra remontas jau esamo fontano), manytina, kad tai nėra privalomoji bendrojo naudojimo objektų priežiūra, todėl sprendimą dėl tokio pirkimo turėjo priimti ne bendrijos nariai, bet daugiau kaip pusė visų butų (patalpų) savininkų (turi būti protokolas, galite paprašyti su juo susipažinti). Priemename, kad savininkų skaičius nustatomas pagal Registrų centro išduodamą "Butų (patalpų) sąrašą pastate": vienas unikalus numeris (nesvarbu, ar buto, ar patalpos) yra vienas savininkas. Vienas asmuo, jeigu jis nuosavybės teise valdo kelis butus ar patalpas, visų savininkų susirinkime turi tiek balsų, kiek turi butų ar patalpų.

Neįtikėtinai skamba reikalavimas dėl mokėjimo, pateikiant jį SMS žinute. Įmokos bendrijoje turi būti surenkamos įrašant jas į mėnesinį mokestinį pranešimą (vadinamąjį mokėjimo lapelį, sąskaitą), pagal jį savininkas sumoka visas proporcingai jam priskaitytas įmokas. Pabrėžiame - įmokos priskaitomos proporcingai pagal naudingą plotą name. Manytume, galite nemokėti nieko, kas neįrašyta į buhalterio jums atsiųstą mokestinį pranešimą. Jeigu tai tik raginimas SMS, kyla abejonių dėl skaidrumo ir legalumo.

Taip pat keistai atrodo ir 4000 Eur iš karto, juk tai labai didelė suma, didelės sumos įprastai kaupiamos tam tikrą laiką. Gal reikėtų tartis dėl mokėjimo dalimis?

Daugumos savininkų sprendimu pagerinta bendrojo naudojimo aplinka pagerina ir jūsų gyvenimo kokybę, didina ir jūsų turto vertę. Daugumos savininkų teisėtus sprendimus reikėtų gerbti ir vykdyti, bet kiekvieną situaciją reikia vertinti atskirai, detaliai ją išanalizavus. Jeigu manote, kad pinigų iš jūsų reikalaujama nelegaliai arba jūsų teisės pažeidžiamos, reikėtų tai aptarti su bendrijos pirmininku (valdyba) arba su bendrijoje ginčus nagrinėjančiu asmeniu (jeigu tokia pozicija bendrijoje yra), o galbūt net apskųsti galimai neteisėtus veiksmus arba kreiptis į teismą.

Atkreipiame jūsų dėmesį į kai kurias Civilinio kodekso nuostatas:

4.83 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe
<...>
4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.

4.85 straipsnis.   Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas
1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.
<...>
6. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.
<...>
9. Buto ar kitos patalpos savininko teisei apskųsti šiame straipsnyje nustatyta tvarka priimtus butų ir kitų patalpų savininkų sprendimus taikomas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas.

2.82 straipsnis. Juridinių asmenų organų kompetencija ir funkcijos
<...>
4. Juridinių asmenų organų sprendimai gali būti teismo tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. <...>

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas