Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / MOKESČIAI / Kas ir kokius mokesčius privalo mokėti bendrijoje

Bendrijos pirmininko kadencija pasibagusi prieš metus, susirinkimai nevyko, tačiau pirmininkui alga yra priskaitoma ir mes savininkai mokame. Ar tai teisėta? Esant tokiai situacijai, ar galimas bendrijos egzistavimas?

Neredaguotas klausimas:
Bendr.pirmininko kadensija pasibagus visi metai.Susirinkimai nevyko.Tačiau pirmininkui alga yra skaičiuojama ir mes gyventojai mokam.Ar tai teisėta?Esant tokiai situacijai,ar galimas bendrijosegzistavimas.Ačiū.
Klausimą uždavė: Nijolė, 2022-02-04
Paskutinė redakcija: 2022-02-07
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kol bendrija nėra likviduota, ji veikia. Jeigu asmuo realiai vykdo pareigas (dirba), jam turi būti už tai atlyginta sutarta tvarka. Kita vertus, bendrijos pirmininkas savo pareigas turi vykdyti tinkamai.

Bendrijos nariai gali imtis iniciatyvos, numatytos Bendrijų įstatymo 14 str. 9 dalyje: "Jeigu bendrijos pirmininkas neišrenkamas per 12 mėnesių nuo bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos, ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – ne mažiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename daugiabučiame name) arba ketvirtadalis įgaliotinių, taip pat bendrijos pirmininkas turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl bendrijos likvidavimo ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų administratoriaus skyrimo, vadovaujantis Civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriumi".

Bet pirmiausiai siūlytume raštu kreiptis į savo pirmininką reikalaujant, kad jis nedelsdamas įvykdytų savo pareigą sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą naujam bendrijos pirmininkui išrinkti. Taip pat galite parašyti skundą dėl savo pareigų nevykdnačio bendrijos pirmininko jūsų savivaldybei - atsakingi asmenys atliks patikrinimą, įpareigos bendrijos pirmininką vykdyti pareigas (sušaukti susirinkimą), nurodys terminą, gali net skirti jam administracinę nuobaudą.

Jeigu bendrijoje veikia valdyba, jos nariai gali paskirti laikinai bendrijos pirmininko pareigas eisiantį valdybos narį ir įpareigoti jį sušaukti bendrijos narių susirinkimą naujam pirmininkui išrinkti. 

Bendrijos narių visuotinį susirinkimą naujam pirmininkui išrinkti gali sušaukti ir dauguma valdybos narių, ir revizorius (revizijos komisija), ir bendrijos nariai, vadovaudamiesi Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalimi (būtina įgyvendinti sąlygą - bendrijos pirmininkui įteikti rašytinį reikalavimą per mėnesį sušaukti susirinkimą ir būtina laikytis visų kitų susirinkimams taikomų procedūrų):

Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalis: "Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai)."

Žr. ir kitas Bendrijų įstatymo 11 str. dalis, taip pat savo bendrijos įstatus.

 

Komentarai (1) 1-1
  1. virga

    2022-03-16, 18:59:21
    pvz;bendrijoj [garažų] atsiskaito garažo savininkai pinigų priėmimo kvitais mokestį.kvite nurodoma sumokėta už garažą nr 20 už tokį laikotarpį.Yra grafa sumokėjau,ar reikia [būtina] savininkui rašyti suma žodžiais,pvz,penkiasdešimt aurų ir vardas pavardė,parašas

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas