Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Bute per sieną skverbiasi vanduo, o bendrijos pirmininkas gūžčioja pečiais sako, kad kiekvienas čia tvarkosi pats. Ar taip gali būti? Ar bendrija turi remontuoti sieną iš išorės, ar reikia visų gyventojų sutikimo? Į ką kreiptis, jeigu pirmininkas atsisako remontuoti sieną ar stogą?

Neredaguotas klausimas:
Bute per siena skverbiasi vanduo pirmininkas gūžčioja pečiai sako, kad kiekvienas čia tvarkosi pats. Ar taip gali būti? Ar bendrija turi remontuoti siena iš išores ar reikia visu gyventoju sutikimo? Kur kreiptis jei pirmininkas atsisako remontuoti siena ar stoga?
Klausimą uždavė: Rytis, 2022-02-24
Paskutinė redakcija: 2022-02-24
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrija privalo vykdyti bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, toks yra bendrijos veiklos pagrindinis tikslas. Bendrojo naudojimo objektai turi būti surašyti bendrojo naudojimo objektų apraše, turi būti vykdomos jų techninės apžiūros.

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad pastato bendrojo naudojimo objektai pirmiausiai yra bendrosios pastato konstrukcijos – pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos, taip pat ir kiti. Daugiau apie tai žr. Bendrijų įstatymo 2 str. 15 dalį.

Gavęs pranešimą apie bendrojo naudojimo objekto pažeidimą, bendrijos prmininkas turėtų reaguoti - turėtų organizuoti objekto techninę apžiūrą ir vadovaudamasis specialistų išvadomis turėtų organizuoti privalomuosius darbus. O avarijų likvidavimo darbų būtina imtis nedelsiant. Privalomiesiems darbams vykdyti yra kaupiamos savininkų lėšos. Žinoma, jeigu būtų nustatyta, kad pažeidimo priežastis - asmeninio pobūdžio, atsakomybė dėl to pažeidimo tektų tam asmeniui.

Bendrijos pirmininko piktybinį neveiklumą galma skųsti savivaldybei, atitinkamo skyriaus specialistai atliks patikrinimą, imsis pagal jų kompetenciją veiksmų.

Dar atkreipiame dėmesį į Bendrijų įstatymo nuostatas, nusakančias butų ir kitų patalpų savininkų teises, jos surašytos Bendrijų įstatymo 21 str. Be kitų teisių, savininkai taip pat turi teisę:

5) reikalauti, kad bendrijos valdymas ir bendrojo naudojimo objektų naudojimas ir priežiūra užtikrintų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisių įgyvendinimą ir atitiktų jų teisėtus interesus;

6) be kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sutikimo imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir kreipdamiesi į bendriją raštu reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų atlyginti patirtas išlaidas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas