Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI / Kas tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą

DNSB priklauso 2 namai ir po namais esantys požeminiai garažai ir automobilių stovėjimo aikštelės. Bendrojo naudojimo objektų aprašas (BNOA) sudarytas vienas aibiems namams ir garažams, jame nurodyta, kad abiejų namų (namai turi skirtingus, plotus, adresus ir kadastro numerius) bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems savininkams, nepriklausomai nuo to, ar turi nuosavybės teisę name ar požeminiame garaže ar ne. Ar teisėtas minėtas BNOA ir ar teisėtai (pagali minėtą BNOA) man priskaičiuojami mokesčiai ir kokių veiksmų imtis, kad pakeisti BNOA?

Neredaguotas klausimas:
DNSB priklauso 2 namai ir po namais esantis požeminiai garažai ir automobilių stovinėjimo aikštelės. Bendrojo naudojimo objektų aprašas (BNOA) sudarytas vienas aibėms namams ir garažams, kuriame nurodyta, kad abejų namų (namai turi skirtingus, plotus, adresus ir kadastro numerius) bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems savininkams nepriklausomai nuo tuo ar turi nuosavybės teisę name ar požeminiame garaže ar ne. Tai yra BNOA stulpelyje „Su bendrosiomis konstrukcijomis (inžinerinėmis sistemomis, bendrojo naudojimo patalpomis, vietiniais inžineriniais tinklais) susiję pastato butų ir kitų patalpų (toliau – patalpos) savininkai (buto Nr., kitos patalpos unikalus Nr.)“ įrašyta visi 7 namo butų savininkai ir 9 namo butų savininkai – neišskiriant požeminių garažų savininkų. 9 name ir požeminiuose garažuose neturiu jokios nuosavybės, bet administraciniai, kiti (remonto, pastatų eksploatacijos) ir sunaudotos elektros bendroms reikmėms mokesčiai paskirstomi visiems 7 ir 9 namų savininkams nepriklausomai nuo tuo ar turi nuosavybę kitame name ar požeminiame garaže ar ne. Klausymas; ar teisėtas minėtas BNOA ir ar teisėtai (pagali minėtą BNOA) man priskaičiuojami mokesčiai ir kokių veiksmų imtis, kad pakeisti BNOA? Pagarbiai.
Klausimą uždavė: Romas, 2022-04-25
Paskutinė redakcija: 2022-04-26
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrojo naudojimo objektų aprašas turėtų atspindėti realią situaciją, tam jis ir rengiamas. Aprašui tinkamai parengti dažniausiai kreipiamasi pagalbos į statybų specialistus. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Naudojantis bendrojo naudojimo objektų apraše pateiktais duomenimis (atsižvelgiant į tai, kad tam tikri objektai priskiriami tik tam tikriems savininkams), kai kuriuos mokestinius įnašus galima priskaityti ne visiems, o tik daliai savininkų.

Jeigu jums kyla klausimų dėl jūsų bendrojo naudojimo aprašo, jeigu manote, kad jūsų apraše duomenys yra netikslūs, siūlytume raštu kreiptis į jūsų bendrijos pirmininką reikalaujant, kad į jūsų klausimus būtų atsakyta ir kad aprašas būtų patikslintas ir iš naujo patvirtintas bendrijos narių visuotiniame susirinkime (balsuojant raštu).

Jeigu bendrijos pirmininkas nereaguotų į jūsų reikalavimą, galite dėl to įteikti rašytinį skundą savivaldybei - atlikę patikrinimą ir nustatę pareigą, savivaldybės specialistai gali įpareigoti bendrijos pirmininką įvykdyti jūsų reikalavimą bendrojo naudojimo aprašą patikslinti. Bendrijos pirmininkui už pareigų nevykdymą gali būti skirta administracinė bauda.

Taip pat galite iškelti bendrojo naudojimo aprašo atnaujinimo klausimą bendrijos narių visuotiniame susirinkime, galbūt susirinkimas (aukščiausias valdymo organas) įpareigos bendrijos pirmininką parengti atnaujintą aprašą.

Nepavykstant išspręsti ginčo, galite savo teises ginti teisme.
 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas