Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTAI / Kas tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą

susijęs klausimas

Kas tvirtina bendrojo naudojimo objektų aprašą? (2021-02-04) komentarų: 0 peržiūrų: 1265

Bendrojo naudojimo objektai surašomi į atskirą dokumentą, kurį turi patvirtinti bendrijos narių susirinkimas. Šis aprašas gali būti keičiamas. Aplinkos ministro įsakymu yra patvirtinta pavyzdinė "Dagiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo" forma.
susijęs klausimas

Norėčiau pamatyti pastato bendro naudojimo objektų aprašą.Buvusio pirmininko teiktas neatitiko tikrovės. Kaip galima tiksliai paskirstyti įmokas bendro naudojimo turtui prižiūrėti, jeigu aprašas sudarytas netinkamai. Noriu matyti revizoriaus patikrinimo aktą už 2020 ir ankstenių metų veiklą.Esu įsitikinusi, kad išlaidos elektros instaliacijai ir apšvietimui bendro naudojimo patalpose paskirstytos netinkamai. Aš turiu savo atskirą įvadą ir įėjimą į butą, nei laiptinėmis nei rūsiais nesinaudoju, neturiu jokių raktų, nes bendrijos pirmininkas man jų nedavė, aiškindamas, kad bendrijos nariai sprendžia, kam naudotis bendromis patalpomis, matomai manęs tam laimingųjų skaičiui nepriskyrė. (2021-04-27) komentarų: 1 peržiūrų: 2096

Bendrojo naudojimo aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Įprastai bendrija užsako, kad aprašą parengtų statybų specialistai, naudodamiesi Aplinkos ministro įsakymu patvirtinta pavyzdine "Dagiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo" forma. Patikrinus, ar viskas atitinka esamą situaciją, aprašas tvirtinamas. Aprašas gali būti koreguojamas, pakeistą aprašą vėl turi patvirtinti bendrijos narių... (skaityti viską)
susijęs klausimas

DNSB priklauso 2 namai ir po namais esantys požeminiai garažai ir automobilių stovėjimo aikštelės. Bendrojo naudojimo objektų aprašas (BNOA) sudarytas vienas aibiems namams ir garažams, jame nurodyta, kad abiejų namų (namai turi skirtingus, plotus, adresus ir kadastro numerius) bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems savininkams, nepriklausomai nuo to, ar turi nuosavybės teisę name ar požeminiame garaže ar ne. Ar teisėtas minėtas BNOA ir ar teisėtai (pagali minėtą BNOA) man priskaičiuojami mokesčiai ir kokių veiksmų imtis, kad pakeisti BNOA? (2022-04-25) komentarų: 0 peržiūrų: 835

Bendrojo naudojimo objektų aprašas turėtų atspindėti realią situaciją, tam jis ir rengiamas. Aprašui tinkamai parengti dažniausiai kreipiamasi pagalbos į statybų specialistus. Bendrojo naudojimo objektų aprašą tvirtina bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Naudojantis bendrojo naudojimo objektų apraše pateiktais duomenimis (atsižvelgiant į tai, kad tam tikri objektai priskiriami tik tam tikriems savininkams), kai kuriuos mokestinius įnašus galima priskaityti ne visiems,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar būtinas 100% savininkų sutikimas norint patvirtinti Bendrojo naudojimo objektų aprašą? (2022-01-24) komentarų: 0 peržiūrų: 785

Bendrojo naudojimo objektų apraše kai kurie objektai gali būti priskirti visiems savininkams, kai kurie - daliai savininkų (pavyzdžiui, tik nuosavybės teise turintiems garažų pastate ir pan.). Bendrojo naudojimo objekų aprašą tvirtina bendrijos narių sisirinkimas (turi dalyvauti daugiau nei pusė bendrijos narių, "už" balsuoti daugiau nei pusė dalyvavusiųjų). Galima patvirtinti ir organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką.