Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Į ką kreiptis dėl neteisėtų pirmininko veiksmų? Dėl statybų (pavėsinės - terasos) įrengimo be statybos leidimo? Ar visų gyventojų turi būti sutikimas? Bendrijos (gyventojų) susirinkimas dėl sutikimo įrengti prie namo pavėsinę, vietoje lango kirsti duris vyks dabar, o statinys jau seniai pastatytas be sutikimo gyventojų ir be statybos leidimo....Pirmininkė grubiai pažeidė tvarką - data dėl susirinkimo...

Neredaguotas klausimas:
1. bendrijos gyventoju susirinkimas dėl sutikimo įrengti prie namo pavėsinę, vitoje lango kirsti duris - susirinkimas dabar 02 mėn.12 d., o statinys jau seniai pastatytas be sutikimo gyventoju ir be statybos leidimo....pirmininkė grubiai pažeidė tvarka / data del susirinkimo ? kur kreiptis dėl neteisėtu pirmininkės veiksmu ir statybu/ pavėsinės- terasos įrengimo be ststybu leidimo ? ir ar visu gyventoju turi būti sutikimas ?
Klausimą uždavė: violeta, 2021-02-15
Paskutinė redakcija: 2021-07-20
Reitingas:
(balsavo 0)

Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.85 str. 1 dalies nuostatomis, "sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą."

Taigi, jeigu kalba eina ne apie privalomąją bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, o apie tokių (bendrojo naudojimo) objektų sukūrimą, balsuoti dėl to turi ne bendrijos nariai, bet visi savininkai. Sakote, kad toks balsavimas nebuvo organizuotas laiku, tačiau iš jūsų pateiktos informacijos aišku, kad dėl to bus balsuojama artimiausiu metu. Vertėtų palaukti daugumos savininkų sprendimo šiuo klausimu.

Į ką kreiptis dėl pažeidimų:
 
 • Pažeidimus dėl statybų teisėtumo nagrinėja valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
 •  
 • Jeigu manote, kad bendrijos pirmininkas bendrijos veiklą organizuoja pažeisdamas jūsų bendrijos įstatus, bendrijų įstatymą ar kitus teisės aktus, siūlytume pirmiausiai raštu pateikti jam prašymą paaiškinti, kodėl vykdomi tam tikri veiksmai ir kaip bus sprendžaimos konkrečios problemos. Taip pat galite į tai atkreipti bendrijos valdybos narių dėmesį, jeigu manote, kad reikia - ir bendrijos revizoriaus. 
 •  
 • Jeigu per protingą laiką (per dvi savaites nuo prašymo įteikimo) negaunate jokio paaiškinimo arba jeigu paaiškinimas jūsų netenkina, galite parašyti skundą jūsų miesto savivaldybei (būsto administravimo padaliniui), nurodydami, ką, jūsų manymu, bendrijos pirmininkas pažeidžia, prašydami atlikti tyrimą ir imtis veiksmų, kad pažeidimas būtų ištaisytas ir nesikartotų. Savivaldybės specialistai, ištyrę skundą, gali įspėti bendrijos pirmininką, gali pareikalauti ištaisyti nustatytus trūkumus, gali skirti piniginę baudą.
 •  
 • Jeigu tarp jūsų ir bendrijos pirmininko kiltų ginčas, dar galėtumėte kreiptis į ginčus nagrinęjantį asmenį arba ginčų nagrinėjimo komisiją, jeigu jūsų bendrijoje tokie yra renkami.
 •  
 • Jeigu jokiomis ktomis priemonėmis ginčo išspręsti nepavyksta arba jeigu norėtumėte sustabdyti kokius nors galimai neteisėtus veiksmus arba norėtumėte pareikalauti žalos kompensavimo, reikėtų kreiptis į teismą.

Komentarai (0) 0-0
  Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas