Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KITI KLAUSIMAI APIE BENDRIJOS VEIKLĄ

Jei administratorius nereaguoja į prašymą kad reikia keisti laiptinės duris, pro kurias žiemą pripusto, ar 1 aukšto gyventojai gali už savo lėšas nusipirkti duris.

Neredaguotas klausimas:
ei administratorius nereaguoja i prasyma ,kad reik keisti laiptines duris ,pro kurias ziema pripuste,ar 1 auksto gyventojai gali uz savo lesas nusipirkti duris
Klausimą uždavė: Grazina, 2022-09-12
Paskutinė redakcija: 2022-09-13
Reitingas:
(balsavo 0)

Administratorių galima skųsti savivaldybei. Jeigu to daryti nenorite, siūlytume pirmiausiai tartis su visos laiptinės savininkais siūlant visos laiptinės savininkams prisidėti finansiškai prie bendrojo naudojimo objekto atnaujinimo jį pagerinant.

CK 4.85
1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

3. Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių butų ir kitų patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams. Šių dalies butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas šaukiamas vadovaujantis šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta tvarka.

Jeigu dauguma nesutiktų prisidėti finansiškai, gal jie neprieštarautų, kad tik 1-ojo aukšto savininkai savo noru savo lėšomis pagerintų bendrojo naudojimo objektą, tuomet, gavę daugumos savininkų sutikimą (neprištarvimą, geriau raštu, kad ir paprasta rašytine forma), galėtumėte tai padaryti patys. Tokiu atveju vis tiek siūlytume apie tai pranešti (derinti) administratoriui (gali būti, kad teks pakoreguoti ir bendrojo naydojimo objekų aprašą).


Dar atkreipiame dėmesį į CK 4.83 straipsnį:

2. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę:
1) imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai;

4. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas