Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Ką reikėtų daryti jeigu pirmininkas jau daugiau nei 7 mėnesius nerenka namo susirinkimų ? Kaip būtų galima jį atleisti iš einamų pareigų ? Ką daryti jei jo sutartis pirmininkavimo pasibaigusi, bet jis specialiai neorganizuoja namo susirinkimų.

Neredaguotas klausimas:
Ką reikėtų daryti jeigu pirmininkas jau daugiau nei 7 mėnesius nerenka namo susirinkimų ? Kaip būtų galima jį atleisti iš einamų pareigų ? Ką daryti jei jo sutartis pirmininkavimo pasibaigusi, bet jis specialiai neorganizuoja namo susirinkimų.
Klausimą uždavė: Robertas, 2023-03-26
Paskutinė redakcija: 2023-03-27
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad pasibaigus kalendoriniams metams bendrijos narių visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 5 mėnesius - iki gegužės mėnesio pabaigos (žr. 11 str. 3 dalį). 

Taip pat susirinkimas naujam bendrijos pirmininkui išrinkti (gali būti perrinktas ir tas pats asmuo) turi būti organizuotas iki esamo pirmininko kadencijos pabaigos (arba pirmninkas gali atsistatydinti anksčiau).

Bendrijos narių susirinkimą gali organizuoti ne tik bendrijos pirmininkas, bet ir kiti asmenys, bet labai svarbu laikytis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalyje nustatytų procedūrų, taip pat kitų susijusių normų ir bendrijos įstatų nuostatų.

Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo savo pareigos sušaukti susirinkimą, galima pasinaudoti minėtomis Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalies nuostatomis arba galima pateikti rašytinį skundą jūsų savivaldybei (savivaldybės prižiūri bendrijų veiklą, imasi atitinkamų priemonių, kad bendrijos veikla būtų organizuojama laikanti teisės aktų reikalavimų).


11 straipsnis. Visuotinio susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Sprendimų priėmimas

1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip penktadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip penktadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip penktadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai).

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIV-1710, 2022-12-20, paskelbta TAR 2022-12-29, i. k. 2022-27300

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas