Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizijos ataskaita

Kaip parengti revizijos ataskaitą?

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-02-24
Paskutinė redakcija: 2021-02-24
Reitingas:
(balsavo 2)

Nėra nustatytos specialios revizijos ataskaitos formos, ji rašoma laisvai, atsižvelgus į faktinius revizijos rezultatus. Rekomenduojame revizijos ataskaitoje pažymėti (bet neapsiriboti) šiuos dalykus:

1) parašykite, kada, kas, kokios bendrijos ir kurių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitus dokumentus tikrino;
2) nurodykite, kad bendrijos pirmininkas (valdyba) ir bendrijos buhalteris (apskaitos paslaugas teikianti įmonė) atsakingi už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą;
3) pažymėkite, kad jūsų pareiga – remiantis atlikta revizija, pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas ir finansinę būklę, kad reviziją atlikote laikydamasis garbingos etikos principų, siekdamas nustatyti reikšmingus netikslumus, jeigu tokių pastebėtumėte;
4) visų peržiūrėtų dokumentų pagrindu pateikite revizijos išvadą, kurioje įrašykite, pavyzdžiui, šiuos dalykus:
    kokį nustatėte tikslinių mokesčių likutį,
    kokios išlaidos sudarė sąnaudas,
    koks nustatytas pinigų likutis,
    kokie nustatyti bendrijos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje,
    koks nustatytas darbuotojų skaičius,
    kokios buvo darbo užmokesčio sąnaudos ir pan.

Jeigu pastebėtumėte trūkumų, neatitikimų, pažymėkite juos. Arba pažymėkite, kad finansinės ataskaitos rodo tikrą ir teisingą Bendrijos finansinę būklę, pasibaigusių metų veiklos rezultatus ir teisingą finansinių ataskaitų sudarymą.

Galite pažymėti, kad išlaidas pateisinantys dokumentai tvarkingai saugomi (arba pateikite pastabų).

Galite pažymėti, kad bendrijos veiklos dokumentacija vedama kruopščiai (raštai, protokolai, sutartys, sąmatos ir kt.) arba pateikite pastabų.

Pažymėkite, kad lėšos naudojamos tikslingai ir racionaliai arba pateikite pastabų.

Pažymėkite, kad finansinių pažeidimų nerasta arba pateikite pastabų, pasiūlymų.

Dokumentą būtinai pasirašykite, nurodykite jo sudarymo datą ir vietą.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas