Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizijos ataskaita

susijęs klausimas

Kaip parengti revizijos ataskaitą? (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1345

Nėra nustatytos specialios revizijos ataskaitos formos, ji rašoma laisvai, atsižvelgus į faktinius revizijos rezultatus. Rekomenduojame revizijos ataskaitoje pažymėti (bet neapsiriboti) šiuos dalykus: 1) parašykite, kada, kas, kokios bendrijos ir kurių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitus dokumentus tikrino; 2) nurodykite, kad bendrijos pirmininkas (valdyba) ir bendrijos buhalteris (apskaitos paslaugas teikianti įmonė) atsakingi už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą; 3) pažymėkite, kad jūsų pareiga – remiantis atlikta revizija, pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas ir finansinę būklę, kad reviziją atlikote laikydamasis garbingos etikos principų, siekdamas nustatyti reikšmingus netikslumus, jeigu tokių pastebėtumėte; 4) visų peržiūrėtų dokumentų pagrindu pateikite revizijos išvadą, kurioje įrašykite, pavyzdžiui, šiuos dalykus: kokį nustatėte tikslinių mokesčių likutį, kokios išlaidos... (skaityti viską)