Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos revizijos ataskaita

susijęs klausimas

Kaip parengti revizijos ataskaitą? (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 2841

Nėra nustatytos specialios revizijos ataskaitos formos, ji rašoma laisvai, atsižvelgus į faktinius revizijos rezultatus. Rekomenduojame revizijos ataskaitoje pažymėti (bet neapsiriboti) šiuos dalykus: 1) parašykite, kada, kas, kokios bendrijos ir kurių metų finansinių ataskaitų rinkinį ir kitus dokumentus tikrino; 2) nurodykite, kad bendrijos pirmininkas (valdyba) ir bendrijos buhalteris (apskaitos paslaugas teikianti įmonė) atsakingi už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą; 3) pažymėkite, kad jūsų pareiga – remiantis atlikta revizija, pareikšti nuomonę apie finansines ataskaitas ir finansinę būklę, kad reviziją atlikote laikydamasis garbingos etikos principų, siekdamas nustatyti reikšmingus netikslumus, jeigu tokių pastebėtumėte; 4) visų peržiūrėtų dokumentų pagrindu pateikite revizijos išvadą, kurioje įrašykite, pavyzdžiui, šiuos dalykus: kokį nustatėte tikslinių mokesčių likutį, kokios išlaidos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip bendrijos narys turi susipažinti su pirkimo dokumentais ( PVM s. f., sąskaitos). Metinę ataskaitą ir revizijos ataskaitą jau yra gavęs. Kviečiamas atvykti į bendrijos patalpas (šilumos mazge) atsisako. Už 2020 m. buvome išsiuntę kopijas (gyventojas buhalterinių žinių neturi), gavęs dokumentus skleidžia neteisingą informaciją gyventojams. (2022-11-03) komentarų: 0 peržiūrų: 498

Savininkas savo laisvos formos rašytiniame prašyme pats turėtų nurodyti, kokių konkrečių duomenų reikalauja, kokiu teisėtu pagrindu jų reikalauja ir kokiu teisėtu tikslu jų reiklauja. Taip pat turėtų nurodyti, ir kaip, kokiu būdu norėtų su duomenimis susipažinti. Pirmininkas sprendžia, kiek ir kaip gali duomenų pateikti, atsižvelgdamas į duomenų apsaugos reglamentą. Jeigu asmuo nebendradarbiauja, atsisako su dokumentais susipažinti, gal jam tų duomenų ir nereikia,... (skaityti viską)