Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Kaip pateikti prašymą, kad išduotų bendrijos pirmininkas pažymą dėl skoloų nebuvimo, jei piminkas neketina tokios pažymos išduoti ir piktnaudžiauja savo pareigose, kad jis nepateiks jos piktybiškai, kad tas butas nebūtų parduotas, kur kreiptis tada, į kurį savivaldybės skyrių?

Neredaguotas klausimas:
Kaip pateikti prašymą, kad išduotų bendrijos pirmininkas Pažymą , jei piminkas neketina tokios pažymos išduoti ir piktnaudžiauja savo areigose ,kad jis nepateiks jos ,piktybiškai,kad tas butas nebūtų parduotas, kur kreiptis tada galima į savivaldybė, kokį skyrių, kad gali pavaduoti bendrijos pirminkė ir išduoti pažymą, dėl skolų nebuvimo
Klausimą uždavė: Aldona, 2023-01-27
Paskutinė redakcija: 2023-01-30
Reitingas:
(balsavo 0)

Bendrijos pirmininkui galima būtų priminti Bendrijų įstatymo nuostatatas:

kad jis atsakingas už informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu (14 str. 4 dalies  6 punktas);

kad "visi butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų raštu bendrijos pirmininkui pateikti prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami ir nagrinėjami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Bendrijos pirmininkas privalo per 10 darbo dienų nuo buto ar kitų patalpų (pastato) savininko kreipimosi gavimo dienos suteikti išsamią informaciją apie bendrijos organų sprendimus, bendrijos turtą, kaupiamąsias lėšas, įmokas ir kitus privalomus mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla (14 str. 7 dalis);

Atkreiptinas dėmesys ir į 21 str. 6 dalį: "Butų ir kitų patalpų (pastato) savininkas, parduodamas, dovanodamas ar kitaip perleisdamas nuosavybės teise jam priklausantį butą ar kitas patalpas (pastatą), privalo apie tai pranešti bendrijos pirmininkui (valdybai) ir atsiskaityti su bendrija pagal savo prievoles, kurių vykdymo terminas yra suėjęs. Tvirtinant perleidimo sandorius, turi būti pateikta bendrijos pirmininko (valdybos) išduota pažyma apie prievolių bendrijai įvykdymą ir (arba) neįvykdytas prievoles. Įstatymų nustatytais atvejais pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar kitokio buto ar kitų patalpų (pastato) perleidimo sutartyje gali būti numatytas buvusio savininko turėtų prievolių perdavimas naujam savininkui."

Savivaldybėse gali būti kiek skirtinga sruktūra, todėl skundą (jeigu pirmininkas nevykdo paraigų, nepateikia pažymos) galima pateikti bendruoju pašto arba elektroninio pašto adresu, jie patys įteiks dokumemtą atsakingam specialistui (tai gali būti būsto administarvimo padalinys ar pan.). Pateikti būtinai ranka araba e. parašu pasiaršytą skundą.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas