Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininkas atostogauja arba laikinai nedarbingas, kas pavaduos

Kas pavaduos bendrijos pirmininką jo atsostogų ar laikino nedarbingumo metu?

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-07-19
Paskutinė redakcija: 2021-07-19
Reitingas:
(balsavo 0)

Rekomenduojame bendrijos narių visuotiniame susirinkime iš anksto priimti sprendimą, kuris konkretus asmuo laikinai pavaduos bendrijos pirmininką jo atostogų ir jo laikino nedarbingumo (pavyzdžiui, susirgus) metu. Sprendimas turi būti įrašytas į susirinkimo protokolą.

Jeigu bendrijoje veikia kolegialus valdymo organas - valdyba, bendrijos narių visuotinis susirinkimas galėtų įgalioti valdybą paskirti vieną iš savo narių laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką jo atostogų ar laikino nedarbingumo metu, tuomet su tuo susiję sprendimai būtų priimami valdybos posėdyje.

Paskirtasis laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką asmuo, su juo susitarus, pareigas galbūt galėtų vykdyti be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais, bet galėtų būti susitarta ir dėl atlygio – tuomet turėtų būti įforminami darbo santykiai (terminuota darbo sutartis iki tam tikro momento, apibrėžto konkrečia data arba iki bus įvykdyta tam tikra užduotis), tokiu atveju reikėtų paskirti ir asmenį, kuris turėtų teisę pasirašyti terminuotą darbo sutartį su bendrijos pirmininką laikinai pavaduosiančiu asmeniu.

PASTABA. Bendrijose, kuriose nėra renkama valdyba (vienasmenis valdymo organas - bendrijos pirmininkas), bendrijos narių visuotiniame susirinkime iš anksto reikėtų išrinkti ir tokį asmenį, kuris laikinai eis bendrijos pirmininko pareigas tuomet, jeigu bendrijos pirmininkas ne laikinai, bet iš viso nebegalėtų eiti savo pareigų (kai išvyksta gyventi į kitą šalį, kai dėl sveikatos problemų ne laikinai, bet išvis nebegali eiti pareigų, kai numiršta, kai tampa pareigūnu, kuriam draudžiama turėti kitų pareigų, kai teismo sprendimu uždraudžiama eiti vadovaujančias pareigas, kai asmuo netenka nuosavybės bendrijos administruojamame name, kai bendrijos pirmininko kadencija pasibaigia, o naujas bendrijos pirmininkas iki tol nebuvo išrinktas ir pan.).

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas