Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininkas atostogauja arba laikinai nedarbingas, kas pavaduos

susijęs klausimas

Kas pavaduos bendrijos pirmininką jo atsostogų ar laikino nedarbingumo metu? (2021-07-19) komentarų: 0 peržiūrų: 802

Rekomenduojame bendrijos narių visuotiniame susirinkime iš anksto priimti sprendimą, kuris konkretus asmuo laikinai pavaduos bendrijos pirmininką jo atostogų ir jo laikino nedarbingumo (pavyzdžiui, susirgus) metu. Sprendimas turi būti įrašytas į susirinkimo protokolą. Jeigu bendrijoje veikia kolegialus valdymo organas - valdyba, bendrijos narių visuotinis susirinkimas galėtų įgalioti valdybą paskirti vieną iš savo narių laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką jo atostogų ar laikino nedarbingumo metu, tuomet su tuo susiję sprendimai būtų priimami valdybos posėdyje. Paskirtasis laikinai pavaduoti bendrijos pirmininką asmuo, su juo susitarus, pareigas galbūt galėtų vykdyti be atlygio, savanoriškos veiklos pagrindais, bet galėtų būti susitarta ir dėl atlygio – tuomet turėtų būti įforminami darbo santykiai (terminuota darbo sutartis iki tam tikro momento, apibrėžto konkrečia data arba iki bus įvykdyta tam tikra užduotis), tokiu atveju... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima renkant bendrijos pirmininką iš karto išrinkti ir jį pavaduosiantį asmenį, kuris automatiškai perims pirmininko pareigas ir laikinai jas vykdys, pirmininkui susirgus ar jo atostogų metų? Kas gali būti renkamas tokiu asmeniu? Jeigu toks variantas neimanomas, tai kaip elgtis tais atvėjais, kai pirmininkas susirgo (pvz., netikėtai ir staigiai papuola į ligoninę)? (2021-07-15) komentarų: 0 peržiūrų: 598

Taip, galima ir patartina bendrijos narių visuotiniame susirinkime iš anksto priimti sprendimą, kuris konkretus asmuo (bendrijos narys) laikinai pavaduos bendrijos pirmininką jo atostogų ir jo laikino nedarbingumo (pavyzdžiui, susirgus) metu. Sprendimas turi būti įrašytas į susirinkimo protokolą. Jeigu bendrijoje veikia kolegialus valdymo organas - valdyba, bendrijos narių visuotinis susirinkimas galėtų įgalioti valdybą paskirti vieną iš savo narių laikinai pavaduoti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Pirmininkas eina atostogų.Valdyba skiria valdybos narį eiti laikinai pirmininko pareigas. Turi būti sudaroma terminuota darbo sutartis? (2022-08-24) komentarų: 0 peržiūrų: 266

Jeigu laikinai pirmininko pareigas einančiam asmeniui bus mokamas atlyginimas, taip, turi būti sudaryta terminuota (tam laikotarpiui, kiek pavaduos) darbo sutartis.
susijęs klausimas

Ar gali bendrijos pirmininkas, išeidamas kasmetinių atostogų, pavaduotoja įdarbinti savo žmoną? Šis įdarbinimas nebuvo aptartas nei su tarybos nariais,nei su gyventojais? Ar būtina per kasmetines pirmininko atostogas paskirti-įdarbinti pavaduojantį asmenį? (2023-05-22) komentarų: 0 peržiūrų: 220

Aukščiausia organas - bendrijos narių susirinkimas, jis tvirtina ir pirmininko pareigybes, todėl geriausia, kad bendrijos naroų susirinkimas pasakytų, ką įgalioja pavaduoti bendrijos pirmininką atsostogų metu ir kai jis kitaip negali eiti pareigų ir kokį atlygį pavaduojančiam asmeniui nusprendžia mokėti. Skubos tvarka pavaduojantį asmenį - vieną iš valdybos narių galbūt galėtų skirti valdyba arba pirmininkas, kai nėra valdybos, galėtų skirti pavaduojančiu kurį nors... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Bendrijos pirmininkė turi nedarbingumą ir valdyba iš valdybos nariu išrinko laikinai einantį pirminko pareigas jos ligos metu. Sudarant naujas sutartis už paslaugas, kas turi sutartyje atstovauti GNB, ar patvirtintas RC pirmininkas ar laikinai einantis. Ar turi teisę valdybos narys susirašinėjimuose bendrijos reikalais su įmonėmis naudoti savo licenzijas..., tokiu būdu reklamuotis? (2023-09-04) komentarų: 0 peržiūrų: 144

Pagal Bendrijų įstatymo 16 str. 9 punkto nuostatas "Kai bendrijos pirmininkas negali eiti pareigų arba bendrijos pirmininko kadencija yra pasibaigusi, bendrijos valdyba skiria vieną iš savo narių laikinai, iki naujo bendrijos pirmininko išrinkimo, eiti bendrijos pirmininko pareigas". Laikinas nedarbingumas - nėra situacija "negali eiti pareigų", reikėtų palaukti, kol pasveiks arba gauti bendrijos narių sprendimą, kas gali pavaduoti pirmininką jo atostogų ir laikino... (skaityti viską)