Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Mano kaip DNSB pirmininko, taip pat ir valdybos narių kadencija baigėsi, o dėl COVID-19 pravesti bendrijos narių visuotinį susirinkimą nėra galimybės. Ar galima nuotoliniu ar kitokiu budu organizuoti naujo pirmininko ir valdybos narių, taip pat laiptinių įgaliotinių, revizoriaus, ginčų komisijos rinkimus? Kaip tai organizuoti? Ar įregistruos VĮ Registrų centras?

Neredaguotas klausimas:
Mano,kaipDNSB p-ko ir valdybos kadensija baigesi,o ryšium su kovidu pravesti visuotinio susirinkimo nera galimybes.(nera patalpu,niekas nenori įsileisti, kadangi bendrijoje yra 150 nariu) Klausymas: Ar galima nuotoliniu ar kitokiu budu organizuoti naujo p-ko,valdybos,,laiptiniu įgaliotiniu,revizoriaus,ginčuų komisijos ir t.t.rinkimus ?Kaip tai organizuoti,?jei kažkaip tai pavyktų ar įregistruosVĮ Registrų centras?
Klausimą uždavė: jonas, 2021-12-05
Paskutinė redakcija: 2021-12-06
Reitingas:
(balsavo 0)

Neturime informacijos, kad negalima šaukti bendrijos narių visuotinio susirinkimo dėl COVID-19. Bendrijos nevykdo renginių, pramogų organizavimo veiklos, bendrijos darbas turi būti vykdomas užtikrinant darbo organizavimo būtinąsias sąlygas. Gal ką praleidome (Vyriausybės nurodymai nuolat keičiasi), bet oficialioje interneto svetainėje https://koronastop.lrv.lt/ skaitome, kad "Darbuotojai privalo laikytis jau įprastų, visuomenėje taikomų COVID-19 ligos prevencijos priemonių – saugaus atstumo, rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo laikymosi, dėvėti kaukes, darbo patalpas vėdinti ne rečiau kaip kas valandą, o svarbiausia – pajutus koronaviruso infekcijai būdingus požymius, pavyzdžiui, karščiavimą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą ir pan., apie tai skubiai informuoti darbdavį ir iš karto apleisti darbo vietą" ir t.t. (plačiau žr. čia).

Bendrijos narių sprendimams priimti gali būti šaukiamas bendrijos narių visuotrinis susirinkimas arba gali būti organizuojamas balsavimas raštu (Vyriausybės nustatyta tvarka). Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, balsuojant raštu (kai nėra šaukiamas bendrijos narių visuotinis susirinkimas) negalima priimti sprendimų dėl valdymo organų rinkimo ar atšaukimo, įstatų keitimo, bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo, šiais atvejais susirinkimą šaukti būtina (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 12 ir 7 dalis). Visais kitais klausimais - galima spręsti raštu (užpildant balsavimo biuletenius).

Bendrijos narių susirinkimas bus galiojantis, jeigu jame dalyvaus daugiau nei pusė visų bendrijos narių, jeigu kvorumo nebūtų, galima šaukti pakartotinį bendrijos narių susirinkimą. Be to, realiai dalyvaujančių bendrijos narių skaičius bendrijos narių visuotiniame susirinkime gali būti sumažintas, jeigu kai kurie bendrijos nariai paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais savo nuomonę pateiktų iš anksto raštu (ši tvarka gali būti taikoma, jeigu bendrijos įstatuose tokia galimybė yra numatyta, ji tinka ir tuomet, kai renkami valdymo organai, galima paskatinti reikšti nuomonę iš anksto raštu). Taip pat, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 2.89 straipsniu, bendrijos nariai savo balsavimo teisę gali perleisti kitam asmeniui (nedalyvautų susirinkime), vienam bendrijos nariui savo balsavimo teisę gali perleisti keli kiti bendrijos nariai. Jeigu gerai pasiruošite susirinkimui ir tiksliai laikysitės procedūrų, Registrų centras registruos valdymo organus.

Nuotoliniu būdu pravesti bendrijos narių visuotinį susirinkimą labai sunku vien dėl to, kad gal ne visi bendrijos nariai turi galimybę naudotis tam tikromis technologijomis.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas