Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / SUSIRINKIMAS VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ / Bendrijos narių visuotinio susirinkimo organizavimas

Prašau pakomentuoti įstatymo pasikeitimus nuo š.m. kovo 1d. (jei iš tikrųjų keičiasi) dėl bendrijų administravimo ir bendrijų pirmininkų. Kas keičiasi?

Neredaguotas klausimas:
1. Prašau pakomentuoti įstatymo pasikeitimus nuo š.m. kovo 1d. (jei iš tikrųjų keičiasi) dėl bendrijų administravimo ir bendrijų pirmininkų. Kas keičiasi? Ačiū
Klausimą uždavė: Kristina, 2023-02-27
Paskutinė redakcija: 2023-03-01
Reitingas:
(balsavo 0)

Nuo 2023 03 01 įsigaliojo Bendrijų įstatymo 11 str. pakeitimai - žr. įstatymo dėl pakeitimo tekstą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-798 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2022 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-1779
Vilnius
 
1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 11 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis susirinkimas neįvyko, ir ne anksčiau kaip po dviejų savaičių turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę svarstyti ir priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis visuotinis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių. Garažų savininkų bendrijų pakartotiniam visuotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliota institucija iki 2023 m. vasario 28 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 
3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų visuotinio bendrijos narių susirinkimo ar balsuojant raštu sprendimų priėmimo procedūros baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusį teisinį reguliavimą, išskyrus atvejus, kai šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas ar skelbiama apie organizuojamą pakartotinį balsavimą raštu. Šiais atvejais visuotinio susirinkimo ar balsavimo raštu priimant sprendimus organizatorius pranešime apie šaukiamą pakartotinį visuotinį susirinkimą ar organizuojamą pakartotinį balsavimą raštu privalo informuoti bendrijos narius apie reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.
4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos įsteigtos ir veikiančios daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kiti juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, per 12 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos savo įstatus suderina su Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo nuostatomis. 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas    Gitanas Nausėda

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas