Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TECHNINĖ PASTATO PRIEŽIŪRA / Techninės pastato apžiūros

Techninės pastato apžiūros

Neredaguotas klausimas:
{quest_orig}
Klausimą uždavė: , 2021-02-24
Paskutinė redakcija: 2023-01-23
Reitingas:
(balsavo 0)

Namo būklei įvertinti atliekami:

1) nuolatiniai namo būklės stebėjimai (ne rečiau kaip kartą per du mėnesius);

2) periodinės (sezoninės) namo bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros (ne rečiau kaip du kartus per metus: pavasarį, pasibaigus šildymo sezonui (ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.) ir rudenį, prieš prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui akto pasirašymo (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.);

3) specializuotos apžiūros (po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir kitų), namo ar jo dalių griūties, kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas namo konstrukcijų deformacijas, keičiantis valdytojui ir (ar) techniniam prižiūrėtojui);

4) namo statybiniai tyrimai (techninio prižiūrėtojo siūlymu);

5) bendroji namo, jo dalies (dalinė) ekspertizė (pagal apžiūrų išvadas);

6) energijos vartojimo pastate auditas, pastato energinio naudingumo sertifikavimas – jeigu jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, analizuojant valdytojo ar šildymo ir karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų šildymui.

Plačiau apie tai skaitykite 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakyme Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia. P.S. Apie daugiabučius gyvenamuosius namus žr. VII skyrių.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas