Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TECHNINĖ PASTATO PRIEŽIŪRA / Techninės pastato apžiūros

susijęs klausimas

Techninės pastato apžiūros (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1622

Namo būklei įvertinti atliekami: 1) nuolatiniai namo būklės stebėjimai (ne rečiau kaip kartą per du mėnesius); 2) periodinės (sezoninės) namo bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros (ne rečiau kaip du kartus per metus: pavasarį, pasibaigus šildymo sezonui (ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.) ir rudenį, prieš prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui akto pasirašymo (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.); 3) specializuotos apžiūros (po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir kitų), namo ar jo dalių griūties, kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas namo konstrukcijų deformacijas, keičiantis valdytojui ir (ar) techniniam prižiūrėtojui); 4) namo statybiniai tyrimai (techninio prižiūrėtojo siūlymu); 5) bendroji namo, jo dalies (dalinė) ekspertizė (pagal apžiūrų išvadas); 6) energijos vartojimo pastate auditas, pastato... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kas gali priimti sprendimą ir kaip apmokamas senų langų (namas 1994 m. statybos) keitimas naujais langais? Ar šis veiksmas yra privalomasis atnaujinimas? (2022-12-11) komentarų: 0 peržiūrų: 209

Reikia vadovautis specialistų išvadomis. Kasmet turi būti vykdomos pastato techninės apžiūros, specialistai, apžiūrėję pastatą, apžiūros akte parašo trūkumus ir pasiūlymus, kaip juos taisyti, nurodo, ar tai skubu... Jeigu objekto atnaujinimas nėra privalomas, o labiau pagerinantis objekto savybes, gaukite tam daugumos savininkų pritarimą, apmokėkie iš specialiai tam surinktų savininkų įnašų.
susijęs klausimas

Kiek kainuoja namo patikrinimas, ar jis yra pastatytas pagal reikalavimus, gyvename nuo pavasario, statė firma, sumokėjom daug ir bijom, kad nepraėjus garantiniam, nepradėų lįsti lauk brokas? Kas paaiškins, kur mūsų teisės, kur mus galėjo apgauti statytojas, kur mes nežinome, kaip kas!? (2023-05-29) komentarų: 0 peržiūrų: 90

Jeigu pastebėsite problemų, kreipsitės į statytoją dėl garantinio aptarnavimo. Be to, turi būti vykdomos pastato techninės apžiūros, apie daugiabučius gyvenamuosius namus skaitykite VII skyrių: 2016 12 30 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-971 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA patvirtinimo, jį galite rasti čia.