Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Už 4 dienų baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, lapkričio 2 dieną baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą?
Klausimą uždavė: Birutė, 2021-10-28
Paskutinė redakcija: 2021-10-28
Reitingas:
(balsavo 0)

Negerai, kad bendrijos pirmininkė neįvykdė savo pareigos - iki kadencijos pabaigos nesušaukė bendrijos narių visuotinio susirinkimo tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, bet tai ji gali (ir turėtų) padaryti ir dabar. Net jeigu bendrijos pirmininkės terminuota darbo sutartis, pasibaigus kadencijai, bus nutraukta, ji vis tiek liks VĮ Registrų centre įregistruota kaip bendrijos pirmininkė ir jai liks tam tikra atsakomybė ir prievolės, kurios išnyksta tuomet, kai įregistruojamas naujas bendrijos pirmininkas. Savo pareigą - sušaukti susirinkimą naujam bendrijos pirmininkui išrinkti dabartinė bendrijos pirmininkė gali įvykdyti ir pavėluotai. Iniciatyvos gali imtis ir valdyba.

Taigi, yra du keliai:
1) bendrijos pirmininkė šaukia bendrijos narių susirinkimą naujam pirmininkui išrinkti;
2) jeigu bendrijos pirmininkė nevykdo savo pareigų, iniciatyvos gali imtis valdybos nariai (jeigu ir jų kadencija nepasibaigusi ir jeigu posėdyje gali dalyvauti daugiau nei 2/3 valdybos narių) - jie gali paskirti vieną iš savo narių laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas tam, kad jis organizuotų naujo bendrijos pirmininko rinkimą (sušauktų susirinkimą), žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalį.

PASTABA. Be to, ne tik bendrijos pirmininkas, bet ir bendrijos valdyba (net ir neišrinkusi laikinai pirmininko pareigas einančio asmens) gali sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, tuomet ant pranešimo apie susirinkimą pasirašo daugiau nei pusė valdybos narių (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį). Taip pat atkreipkite dėmesį į Bendrijų įstatymo 16 str. 5 dalį, kurioje sakoma, kad valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei 2/3 valdybos narių. 

Dabartinė pirmininkė iš juridinių asmenų registro bus išregistruota tuomet, kai bus įregistruotas naujas teisėtai išrinktas bendrijos pirmininkas.

Komentarai (2) 1-2
  1. Jadvyga

    2022-10-17, 11:34:55
    Pakomentuokite. Pasibaigus kadencijai, Bendrija neišsirinko pirmininko ir naujos valdybos . Daugiabutį namą perėmė (pagal protokolą) administruoti administruojanti įmonė ir administruoja beveik dešimt metų. Ir staiga po beveik dešimt netų, buve ano meto grupelė bendrijos nariu sugalvojo , kad reikia išsirinkti pirmininką ( keistoka, kad po 10metų ). Taigi organizuoja, kurie prieš dešimt metų buvo bendrijos nariais, bendrijos narių likučių susirinkimą ir balsuoja už naujai surasta asmenį kuris sutinka būti, dirbti bendrijos pirmininku. Koks yra teisėtas tokio susirinkimo kvorumas, jei niežinoma kiek iš tikro yra like buvusių kurie sutinka būti bendrijos nariais ir yra patvirtinti visuotinio butų savininkų susirinkimo. Ar dar geriau susiskaičiuoja kiek atėjo į susirinkimą tiek ir bendrijos narių toks ir kvorumas - 100%. Manau, po tie metų turėtų būti organizuotas visuotinis visų butų savininkų susirinkimas (kvorumas 51%), kurie užsitvirtina bendrijos narių skaičių ir toliau bedrijos nariai dirba pagal galiojančius įstatymus. Tad jei ne taip tai dalis butų savininkų, kurie nebendrijos nariai, lieka kaip ir nerinkėjai - "už borto". Mokesčių mokėtojai vis dėlto yra visi butų savininkai. Pakomentuokite kaip iš tikro turėtu būti, kad viskas tvarkingai būtų sudėliota pagal visus įstatymus. Būtų gerai sulaukti išsamaus komentaro.
  2. Jadvyga

    2022-10-17, 11:48:37
    Pakomentuokite. Pasibaigus kadencijai, Bendrija neišsirinko pirmininko ir naujos valdybos . Daugiabutį namą perėmė (pagal protokolą) administruoti administruojanti įmonė ir administruoja beveik dešimt metų. Ir staiga po beveik dešimt netų, buve ano meto grupelė bendrijos nariu sugalvojo , kad reikia išsirinkti pirmininką ( keistoka, kad po 10metų ). Taigi organizuoja, kurie prieš dešimt metų buvo bendrijos nariais, bendrijos narių likučių susirinkimą ir balsuoja už naujai surasta asmenį kuris sutinka būti, dirbti bendrijos pirmininku. Koks yra teisėtas tokio susirinkimo kvorumas, jei nežinoma kiek iš tikro yra like buvusių kurie sutinka būti bendrijos nariais ir yra patvirtinti visuotinio butų savininkų susirinkimo. Ar dar geriau susiskaičiuoja kiek atėjo į susirinkimą tiek ir bendrijos narių toks ir kvorumas - 100%. Manau, po tie metų turėtų būti organizuotas visuotinis visų butų savininkų susirinkimas (kvorumas 51%), kurie užsitvirtina bendrijos narių skaičių ir toliau bedrijos nariai dirba pagal galiojančius įstatymus. Tad jei ne taip tai dalis butų savininkų, kurie nebendrijos nariai, lieka kaip ir nerinkėjai - "už borto". Mokesčių mokėtojai vis dėlto yra visi butų savininkai. Pakomentuokite kaip iš tikro turėtu būti, kad viskas tvarkingai būtų sudėliota pagal visus įstatymus. Būtų gerai sulaukti išsamaus komentaro.

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas