Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Už 4 dienų baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą?

Neredaguotas klausimas:
Laba diena, lapkričio 2 dieną baigiasi bendrijos pirmininkės 3 metų kadencija ir nebuvo susirinkimo jos perrinkimui,ar namo valdyba gali periimti valdymą?
Klausimą uždavė: Birutė, 2021-10-28
Paskutinė redakcija: 2021-10-28
Reitingas:
(balsavo 0)

Negerai, kad bendrijos pirmininkė neįvykdė savo pareigos - iki kadencijos pabaigos nesušaukė bendrijos narių visuotinio susirinkimo tam, kad būtų išrinktas naujas bendrijos pirmininkas, bet tai ji gali (ir turėtų) padaryti ir dabar. Net jeigu bendrijos pirmininkės terminuota darbo sutartis, pasibaigus kadencijai, bus nutraukta, ji vis tiek liks VĮ Registrų centre įregistruota kaip bendrijos pirmininkė ir jai liks tam tikra atsakomybė ir prievolės, kurios išnyksta tuomet, kai įregistruojamas naujas bendrijos pirmininkas. Savo pareigą - sušaukti susirinkimą naujam bendrijos pirmininkui išrinkti dabartinė bendrijos pirmininkė gali įvykdyti ir pavėluotai. Iniciatyvos gali imtis ir valdyba.

Taigi, yra du keliai:
1) bendrijos pirmininkė šaukia bendrijos narių susirinkimą naujam pirmininkui išrinkti;
2) jeigu bendrijos pirmininkė nevykdo savo pareigų, iniciatyvos gali imtis valdybos nariai (jeigu ir jų kadencija nepasibaigusi ir jeigu posėdyje gali dalyvauti daugiau nei 2/3 valdybos narių) - jie gali paskirti vieną iš savo narių laikinai eiti bendrijos pirmininko pareigas tam, kad jis organizuotų naujo bendrijos pirmininko rinkimą (sušauktų susirinkimą), žr. Bendrijų įstatymo 16 str. 9 dalį.

PASTABA. Be to, ne tik bendrijos pirmininkas, bet ir bendrijos valdyba (net ir neišrinkusi laikinai pirmininko pareigas einančio asmens) gali sušaukti bendrijos narių visuotinį susirinkimą, tuomet ant pranešimo apie susirinkimą pasirašo daugiau nei pusė valdybos narių (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 1 dalį). Taip pat atkreipkite dėmesį į Bendrijų įstatymo 16 str. 5 dalį, kurioje sakoma, kad valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau nei 2/3 valdybos narių. 

Dabartinė pirmininkė iš juridinių asmenų registro bus išregistruota tuomet, kai bus įregistruotas naujas teisėtai išrinktas bendrijos pirmininkas.

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas