Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / PIRMININKAS / Bendrijos pirmininko kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

Daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas susirinkime pateikia pasiūlymus namo atnaujinimo darbams. Gyventojai pritaria darbams, tačiau nei suma, nei kas atliks darbus, neatskleidžiama, tai būna paslaptis. Dažniausiai darbus atlieka jo draugai už didesnę kainą nei rinkos. Į ką kreiptis dėl tokio bendrijos pirmininko savivaliavimo.

Neredaguotas klausimas:
Daugiabučio namo pirmininkas susirinkime pateikia pasiulymus namo atnaujinimo darbam. Gyventojai pritaria darbam, taciau nei suma nei kas atliks darbus, pas pirmininka buna paslaptis. Dazniausiai darbus atlieka jo draugai uz didesne kaina nei rinkos. Kur kreiptis del tokiu namo pirmininko savivaliavimu.
Klausimą uždavė: Rytis, 2021-11-13
Paskutinė redakcija: 2021-11-17
Reitingas:
(balsavo 0)

Pirmiausia, žinoma, reikėtų paprašyti bendrijos pirmininko paaiškinimo, galbūt nėra taip, kaip jūs įsivaizduojate. Paaiškinimo galima paprašyti ir valdybos narių (jeigu bendrijoje yra renkama valdyba), nes Bendrijų įstatyme (žr. 16 str.) yra nurodyta, kad būtent valdybos nariai: "6) analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 7) tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas".

Dar galima kreiptis į revizorių arba revizijos komisiją (privalo veikti visose bendrijose) - Bendrijų įstatymo 18 str. sakoma, kad revizorius: "3) privalo atlikti neeilinį bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis bendrijos narių".

Jeigu yra žinoma apie tai, kad bendrijos pirmininkas nevykdo teisės aktais jam nustatytų pareigų, galima kreiptis į ginčus nagrinėjantį asmenį arba ginčų nagrinėjimo komisiją (jeigu bendrijoje tokia veikia) arba galima apskųsti pirmininko veiksmus savivaldybei. Jeigu manote, kad yra daroma žala, galima kreiptis ir į teismą.

PASTABA. Tam, kad būtų daugiau skaidrumo ir aiškumo, bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą riboti bendrijos pirmininko (valdybos) teisę disponuoti kaupiamosiomis lėšomis, pavyzdžiui, susirinkimas gali nustatyti, kad tais atvejais, kai pirkimo suma su mokesčiais yra 1000 eurų ir daugiau, tokį pirkimą turi patvirtinti bendrijos narių visuotinis susirinkimas (sprendimas gali būti priimant ir balsuojant raštu). Dar galima parengti ir patvirtinti bendrijos narių visuotiniame susirinkime bendrijai taikomas pirkimo taisykles.


 

Komentarai (0) 0-0
    Komentarų dar nėra. Būkite pirmi - pakomentuokite!

Komentuoti

pateikdami komentarą sutinkate, kad el. pašto adresas bei kompiuterio IP adresas viešai nebus skelbiamas, bet admnistracijai bus žinomas