Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / REVIZIJA, AUDITAS / Bendrijos auditas

susijęs klausimas

Bendrijos auditas (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 733

Bendrijos narių visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 pd 5 punktą).
susijęs klausimas

Kuo skiriasi auditas nuo revizijos (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1125

Revizijos ataskaitos rengiamos laisvos rašytinės formos, tuo jos skiriasi nuo finansinių ataskaitų audito išvadų, kurių formą ir procedūras nustato Finansinių ataskaitų audito įstatymas ir tarptautiniai audito standartai. Be to, dėl netinkamai atlikto audito galima kreiptis į Lietuvos auditorių rūmus. Auditą atlieka specialistai - auditoriai, revizoriui gali būti keliami mažesni kvalifikacijos reikalavimai. Auditorius yra fizinis asmuo, turintis Finansinių ataskaitų... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Norime atlikti savo namo bendrijos auditą, bet bendrijos pirmininkas nesutinka ir neužsako įmonės kuri tai atliktų, nors yra visuotino susirinkimo sprendimas. Ar gali užsakyti auditą bendrijos valdyba, be bendrijos pirmininko sutikimo? (2022-04-26) komentarų: 0 peržiūrų: 827

Jeigu jūsų bendrijos įstatuose įrašyta, kad bendrijai atstovauja bendrijos pirmininkas, būtent jis - bendrijos pirmininkas turės pasirašyti sutartį su asmeniu, kurį samdysite auditui (revizijai) atlikti. Valdybos nariai galėtų paraginti pirmininką pasirašyti su auditoriumi (revizoriumi) sutartį. Jeigu bendrijos pirmininkas nevykdo savo pareigų, siūlytume įteikti dėl to skundą savivaldybei - atlikę patikrinimą ir nustatę pareigų nevykdymo faktų, savivaldybės... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kaip rasti nepriklausomą auditorių bendrijos finansų patikrai? (2022-01-13) komentarų: 0 peržiūrų: 475

Auditorių galima išsirinkti vadovaujantis kitų bendrijų savininkų rekomendacijomis, galima išsirinkti paslaugų teikėją vykdant paieškas internete...