Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / ĮSTATAI / Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta

susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 727

Bendrijų įstatymo 7 straipsnis. Bendrijos įstatai. 1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta: 1) bendrijos pavadinimas; 2) teisinė forma – bendrija; 3) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas; 4) esminės bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto charakteristikos – pastato (pastatų) pavadinimas (pavadinimai), adresas (adresai), nurodytas (nurodyti) Lietuvos Respublikos adresų registre, pastato unikalus numeris (pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre; Straipsnio punkto pakeitimai: TAR pastaba. 4 punkto nuostatos taikomos po įstatymo Nr. XII-882 įsigaliojimo dienos (2014-07-01) steigiamų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, taip pat iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kuriame bendriją, name 22 butai. Ar būtinas revizorius? Ar būtina ginčų nagrinėjimo organas. Ar būtina nurodyti reikalavimus bendrijos pirmininko išsilavinimui. (2021-08-09) komentarų: 0 peržiūrų: 504

Bendrijoje revizorius (arba revizijos komisija) yra būtinas. Bendrijoje, kurioje bendrijos narių yra 100 arba mažiau nei 100, ginčus nagrinėjantis asmuo (komisija) nėra privalomas. Reikalavimai bendrijos pirmininko išsilavinimui nėra būtini.
susijęs klausimas

Kokie antspaudai turi būti ant Bendrijos įstatų kuriuos pateikė jų prašiusiam butų savininkui? (2023-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 127

Tam, kad būtų aišku, jog pateikti konkretūs įstatai yra įregistruoti, ant jų turėtų būti VĮ Registrų centro žyma "ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE" ir turi būti įrašyta data ir kodas.