Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / ĮSTATAI / Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta

susijęs klausimas

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 894

Bendrijų įstatymo 7 straipsnis. Bendrijos įstatai. 1. Bendrijos įstatai yra dokumentas, kuriuo bendrija vadovaujasi savo veikloje. Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta: 1) bendrijos pavadinimas; 2) teisinė forma – bendrija; 3) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas; 4) esminės bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto charakteristikos – pastato (pastatų) pavadinimas (pavadinimai), adresas (adresai), nurodytas (nurodyti) Lietuvos Respublikos adresų registre, pastato unikalus numeris (pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre; Straipsnio punkto pakeitimai: TAR pastaba. 4 punkto nuostatos taikomos po įstatymo Nr. XII-882 įsigaliojimo dienos (2014-07-01) steigiamų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, taip pat iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtų daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatams, kai... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kuriame bendriją, name 22 butai. Ar būtinas revizorius? Ar būtina ginčų nagrinėjimo organas. Ar būtina nurodyti reikalavimus bendrijos pirmininko išsilavinimui. (2021-08-09) komentarų: 0 peržiūrų: 632

Bendrijoje revizorius (arba revizijos komisija) yra būtinas. Bendrijoje, kurioje bendrijos narių yra 100 arba mažiau nei 100, ginčus nagrinėjantis asmuo (komisija) nėra privalomas. Reikalavimai bendrijos pirmininko išsilavinimui nėra būtini.
susijęs klausimas

Kokie antspaudai turi būti ant Bendrijos įstatų kuriuos pateikė jų prašiusiam butų savininkui? (2023-01-22) komentarų: 0 peržiūrų: 271

Tam, kad būtų aišku, jog pateikti konkretūs įstatai yra įregistruoti, ant jų turėtų būti VĮ Registrų centro žyma "ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE" ir turi būti įrašyta data ir kodas.
susijęs klausimas

Norėčiau paklausti, kokius klausimus reikia įtraukti, ruošiant naujus bendrijos įstatus. (2023-11-25) komentarų: 0 peržiūrų: 150

Bendrijos įstatai turi neprieštarauti galiojančiam Bendrijų įstatymui ir kitiems teisės aktams. Kiekviena bendrija keičia įstatus tiek, kiek konkrečiai bendrijai to reikia, kiek yra aktualu, tai kiekvienos bendrijos individualus reikalas. Jeigu norite peržiūrėti įstatus, atsižvelgiant į 2023 m. Bendrijų įstatymo keitimus, tai šie keitimai buvo tokie: nuo sausio 1 dienos šie nuo kovo 1 dienos šie.
susijęs klausimas

Norime atnaujinti istatus. Nuo ko turetumeme pradeti. (2024-02-06) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Siūlytume pirmiausiai išanalizuoti Bendrijų įstatymo keitimus, įsigaliojusius nuo 2023 m. sausio 1 d. ir nuo 2023 m. kovo 1 dienos ir pasitikrinti, ar tikrai jūsų esami įstatai prieštarauja šiems keitimams, o gal ir kitoms galiojančio Bendrijų įstatymo nuostatoms. Jeigu Bendrijų įstatyme nustatyta liberalesnė tvarka, o jūsų įstatuose ji apribota, bet neprieštrarauja Bendrijų įstatymo nuostatoms, gal įstatų ir nereikia keisti. Jeigu kuri įstatų nuostata... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Keičiame bendrijos įstatus, kad bendrijos pirmininku galėtų tapti ir buto name neturintis asmuo. Tačiau nesuprantame, kaip teisingai aprašyti bendrijos valdybos sudėtį. Nes pagal bendrijų įstatymą: a) bendrijos pirmininkas yra ir valdybos pirmininkas, bet b) valdybos nariu gali būti tik buto savininkas.Ar tai reiškia, kad valdybą sudaro nariai (pvz. 4 butų savininkai) plius pirmininkas (neturintis buto name). T.y. pirmininkas nėra narys? (2024-04-11) komentarų: 0 peržiūrų: 67

Pagal dabar galiojantį Bendrijų įstatymą yra taip: jeigu rinksite valdybą, bendrijos pirmininkas gali ir neturėti nuosavybės pastate ir jis vis tiek automatiškai taps bendrijos valdybos nariu - valdybo spirmininku. Bendrijos įstatuose rašykite, pavyzdžiui, taip: Bendrijos organai 33. Aukščiausias Bendrijos organas yra Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – BN visuotinis susirinkimas arba Susirinkimas). 34. Bendrijos valdymo organai yra Bendrijos... (skaityti viską)