Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TURTAS, LĖŠOS, PARAMA / Bendrijos lėšos

susijęs klausimas

Bendrijos lėšos (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 1306

Bendrijų įstatymo PENKTASIS SKIRSNIS. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠOS. 25 straipsnis. Bendrijos lėšos 1. Bendrijos lėšas sudaro: 1) tikslinės butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įmokos, skirtos bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidoms apmokėti; 2) valstybės ar savivaldybės paramos lėšos; 3) pajamos, gautos disponuojant bendrijos turtu, kitos negrąžintinai gautos lėšos. 2. Pajamos, gautos naudojant butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams paskirstomos proporcingai jų turimai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų daliai ir (arba) naudojamos pastatui (pastatams) atnaujinti. 3. Bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos,... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar galima DNSB kaupiamosios sąskaitos lėšas investuoti (padėti indėlį banke), turint DNSB narių pritarimą, išreikštą visuotinio susirinkimo metu? Ar šis indėlis bus draudžiamas pagal bendras indėlių draudimo taisykles (100000 EUR). (2023-10-27) komentarų: 0 peržiūrų: 55

Manytina, kad į terminuotą indėlį galima būtų nukreipti tik pagal ilgalaikį planą konkrečiu tikslu (pavyzdžiui, stogo remontui) kaupiamas lėšas, t.y. tik tas, kurios bus naudojamos ateityje. Sprendimą turėtų tvirtinti dauguma savininkų. Jeigu kaupiate atsargai, t.y. plane nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams, tokių lėšų nereikėtų nukreipti į terminuotą indėlį, nes jų gali prireikti bet kada, taip pat ir avarijoms likviduoti.