Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / STEIGIMAS BENDRIJOS, PRISIJUNGIMAS, ATSISKYRIMAS, LIKVIDAVIMAS / Bendrijos likvidavimas

susijęs klausimas

Bendrijos likvidavimo pagrindai (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 317

Bendrijos įstatuose turi būti nurodytos bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo sąlygos ir tvarka, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka (žr. Bendrijų įstatymo 7 str. 1 d. 14 punktą). Dažniausiai įstatuose būna parašyta trumpai, pavyzdžiui, taip: Bendrijos reorganizavimas ir likvidavimas vykdomas Civilinio kodekso, Bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka". Taigi, siekiant likviduoti bendriją reikėtų pasigilinti į įvairius aktualius teisės aktus. Bendrijos narių visuotinis susirinkimą priima sprendimus reorganizuoti arba likviduoti bendriją, renka ar atšaukia bendrijos likvidatorių (žr. Bendrijų įstatymo 10 str. 1 dalies 15 ir 16 punktus). Jeigu visuotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyta svarstyti bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimus, apie visuotinį susirinkimą bendrijos nariams pranešama raštu (žr. Bendrijų įstatymo 11 str. 2 dalį). Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Nuo ko pradėti, norint atsisakyti namų savininkų bendrijos? (2021-06-21) komentarų: 0 peržiūrų: 92

Sprendimą dėl bendrijos likvidavimo procedūros pradėjimo turėtų priimti bendrijos narių susirinkimas.