Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TURTAS, LĖŠOS, PARAMA / Bendrijos turtas

susijęs klausimas

Bendrijos turtas (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 246

Bendrijų įstatymo PENKTASIS SKIRSNIS. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠOS. 24 straipsnis. Bendrijos turtas 1. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų turto. 2. Bendrijos turtas yra bendrijos lėšomis ar kitais teisėtais būdais įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės. 3. Bendrijos turtas valdomas ir juo disponuojama įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais įnašais. Šių įnašų įvertinimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas).