Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / TURTAS, LĖŠOS, PARAMA / Bendrijos turtas

susijęs klausimas

Bendrijos turtas (2021-02-24) komentarų: 0 peržiūrų: 741

Bendrijų įstatymo PENKTASIS SKIRSNIS. BENDRIJOS TURTAS IR LĖŠOS. 24 straipsnis. Bendrijos turtas 1. Bendrijos turtas yra atskirtas nuo butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų turto. 2. Bendrijos turtas yra bendrijos lėšomis ar kitais teisėtais būdais įgytos materialinės, nematerialinės ir finansinės vertybės. 3. Bendrijos turtas valdomas ir juo disponuojama įstatymuose ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. 4. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai gali prisidėti prie bendrijos turto savo nepiniginiais turtiniais įnašais. Šių įnašų įvertinimo tvarką nustato visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas).
susijęs klausimas

Šilumos punktas yra tiekėjo nuosavybė. Pagal šilumos ūkio įstatymą šilumos punktą daugiabutyje reikia pirkti pagal pirkimo pardavimo sutartį. Ar visiems butų savininkams pritarus? Jei butas atsijungęs nuo šilumos punkto, ar jis privalo pirkti? Nes atsisakė, nepritaria, nes turi savo dujinį katilą... (2022-02-05) komentarų: 3 peržiūrų: 807

PAPILDYTA 2022 02 07. Vilniaus šilumos tinklai, pavyzdžiui, pranešė (žr. informaciją Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje), kad didžiąją dalį šilumos punktų, kurių, kaip numato dabartinis įstatymas, gyventojai nėra perėmę nuosavybėn, jie perleis už simbolinę kainą, pavyzdžiui, už 0,29 Eur, taigi, šilumos perėmimo kaina neturėtų gąsdinti namo savininkų. Tiesa, kiekvieno šilumos punkto kaina vertinama individualiai, galbūt ji gali būti ir... (skaityti viską)