Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAI, BENDRIJOS NARIAI / Butų ir kitų patalpų savininkų kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė

susijęs klausimas

Butų ir kitų patalpų savininkų kompetencija ir teisės, pareigos ir atsakomybė (2021-02-17) komentarų: 0 peržiūrų: 813

Bendrijų įstatymo 21 straipsnis. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu 1. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos Civiliniame kodekse, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisės aktuose nustatytos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra lygios neatsižvelgiant į tai, ar butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai yra bendrijos nariai, ar ne. 3. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: 1) tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Gyvenu mažojoje bendrijoje, tačiau nesu bendrijos narys, ar privalau vadovautis visais bendrijos priimtais ir bendrijos patvirtintais sprendimais, nors kai kurie sprendimai man nepriimtini? (2023-07-27) komentarų: 0 peržiūrų: 191

Net ir būdamas pasyvus savininkas (nestojantis į bendriją) turite vykdyti teisėtai priimtus jūsų bendrijos sprendimus. Arba galite sprendimų teisėtumą ginčyti ginčų nagrinėjimo komisijoje (jeigu tokia bendrijoje yra) arba teisme.