Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kas privalo mokėti kaupiamuosius įnašus

susijęs klausimas

Kas privalo mokėti kaupiamuosius įnašus (2021-02-18) komentarų: 0 peržiūrų: 772

Apmokėti daugiabučio namo priežiūros ir atnaujinimo išlaidas – visų to namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga. Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.“ Didelio masto darbai (pavyzdžiui, stogo remontas, vamzdynų atnaujinimas ir pan.) vykdomi juos iš anksto suplanavus ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupiamosios lėšos, padidintu tarifu be mano sutikimo skaičiuojamos nuo neįrengtos pastogės, kuri neturi nei elektros, nei šildymo, vandens ir laiptų, kuriais būtų galima patekti, ir nėra padalintos dalys visų namo gyventoju... (2022-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 150

Kaupiamosiso lėšos skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (pavyzdžiui, stogo, sienų ar kitų pastato dalių būtinajam remontui). Kaupiamosios lėšos nėra skiriamos apmokėti už bendros elektros, bendrojo šildymo ar kokias kitas panašaus pobūdžio paslaugas. Kaupiamuosius įnašus privalo mokėti visi savininkai, nesvarbu, ar nuosavybės teise jie valdo butą, ar (ir) kitokią patalpą pastate. Nesvarbu, ar savo... (skaityti viską)