Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / KAUPIAMOSIOS LĖŠOS / Kas privalo mokėti kaupiamuosius įnašus

susijęs klausimas

Kas privalo mokėti kaupiamuosius įnašus (2021-02-18) komentarų: 1 peržiūrų: 1149

Apmokėti daugiabučio namo priežiūros ir atnaujinimo išlaidas – visų to namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga. Civilinio kodekso 4.82 str. 4 dalis nurodo: „Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles. Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atitenka naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustato Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų sprendžia teismas.“ Didelio masto darbai (pavyzdžiui, stogo remontas, vamzdynų atnaujinimas ir pan.) vykdomi juos iš anksto suplanavus ir... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar kaupiamosios lėšos, padidintu tarifu be mano sutikimo skaičiuojamos nuo neįrengtos pastogės, kuri neturi nei elektros, nei šildymo, vandens ir laiptų, kuriais būtų galima patekti, ir nėra padalintos dalys visų namo gyventoju... (2022-04-28) komentarų: 0 peržiūrų: 403

Kaupiamosiso lėšos skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (pavyzdžiui, stogo, sienų ar kitų pastato dalių būtinajam remontui). Kaupiamosios lėšos nėra skiriamos apmokėti už bendros elektros, bendrojo šildymo ar kokias kitas panašaus pobūdžio paslaugas. Kaupiamuosius įnašus privalo mokėti visi savininkai, nesvarbu, ar nuosavybės teise jie valdo butą, ar (ir) kitokią patalpą pastate. Nesvarbu, ar savo... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kam gražinti kaupiamąsias lėšas, jei pinigai buvo renkami stogo remontui, tačiau susirinkimas nusprendė daryti renovaciją ir gražinti pinigus savininkams kurie kaupė. Yra parduotų patalpų, kur naujas savininkas nekaupė, tačiau prašo jam pervesti kaupinius, buvęs savininkas taip pat pateikė prašymą, kad jam pervesti jo kauptas ir nepanaudotas lėšas. Tai kuriam iš savininkų naujam ar senam pervesti kaupinius??? (2022-11-09) komentarų: 0 peržiūrų: 280

Jeigu pinigai buvo kaupiami stogo remontui, tai stogo remontui jie ir turi būti panaudoti. Jeigu renovuojant pastatą bus renovuojamas ir stogas, tai sukauptas lėšas galima panaudoti pagal paskirtį (apmokėti tą darbų dalį). Arba galima pakeisti sukauptų lėšų paskirtį - priskirti, pavyzdžiui, kaupiamosioms lėšoms, skirtoms ilgalaikiame plane nenumatytiems privalomiesiems darbams vykdyti (visada atsiranda nenumatytų darbų). Skauptos lėšos yra bendroji dalinė nuosavybė, o ne... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali DNB valdyba atleisti nuo dalies padidėjusių kaupiamujų lėšų socialiai pažeidžiamus savininkus? (2023-06-15) komentarų: 0 peržiūrų: 103

Ne, valdyba neturėtų prisiimti atsakomybės mažinti kaupiamuosius įnašus atskiriems asmenims. Socialiai remtini asmenys gali kreiptis paramos į savivaldybę. Arba galbūt savininkai gali geranoriškai tokiems kaimynams suteikti finansinę ar kitokią paramą. Galbūt kas nors iš savininkų net sutiktų paramą suteikti tokiu būdu, kad apmokėtų socialiai remtino asmens kaupiamuosius įnašus...