Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Kas renka ir atšaukia valdybos narius

susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia valdybos narius? (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 853

Bendrijų įstatymo 15 straipsnis. Bendrijos valdybos sudarymas. 1. Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas. Bendrijos valdybos narių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose. Jis negali būti mažesnis kaip trys nariai. 2. Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. 3. Iki bendrijos valdybos kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują valdybą. Jeigu nauja bendrijos valdyba neišrenkama per 12... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti įdarbinti bendrijos valdybos nariai, pvz., 0,25 etato arba nustatant nedidelį užmokestį (pvz., 0,3 MMA)? (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 122

Gali būti terminuotomis sutartimis įdarbinti ir valdybos nariai, jeigu bendrijos nariai tam duoda sutikimą ir patvirtina jų atlyginimams biudžetą.
susijęs klausimas

Ar galima išrinkti naujus valdybos narius dar nepasibaigus senųjų valdybos narių kadencijai? (2023-01-09) komentarų: 1 peržiūrų: 64

Taip, esamus valdybos narius galima atšaukti iš pareigų (arba būna, kad atsistatydina) ir iš karto išrinkti naujus valdybos narius. Svarbu laikytis nustatytų procedūrų, prieš registruojant naujus valdybos narius VĮ Registrų centro specialistai tikrins, ar jie išrinkti teisėtai.
susijęs klausimas

Praėjus keliems mėnesiams po naujos valdybos rinkimų, vienas išrinktas valdybos narys nori atsistatydinti iš valdybos nario posto. Jam atsistatydinus valdybos narių skaičius neatitiktų minimalaus valdybos narių reikalavimo pagal bendrijos įstatus. Ar galima organizuoti rinkimus tik tai vienai atsilaisvinusiai valdybos nario pozicijai ? (2023-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 52

Net jeigu vienas valdybos narys atsistatydintų, valdybos narių skaičius, pagal kurį nustatomas kvorumas, būtų tas, kuris įrašytas bendrijos įstatuose. Ne tik galima, bet ir reikia nedelsiant organizuoti trūkstamo valdybos nario rinkimą. Svarbu laikytis nustatytų procedūrų. Naują išrinktąjį valdybos narį reikės įregistruoti (tik tuomet bus išregistruotas tas, kuris atsistatydino).
susijęs klausimas

Kas kiek laiko renkama bendrijos valdyba? (2023-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 49

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad bendrijos valdyba renkama ne ilgesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui. Taip pat reikia žiūrėti, kokia tvarka nustatyta bendrijos įstatuose - gali būti nustatytas ir vienerių, ir dvejų ar kitoks laikotarpis.