Konsultacijos daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) klausimais

(šiuo metu atnaujinama)

PASTABA: Mums nėra suteikta teisė oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų taikymą. Dalindamiesi sukauptomis žiniomis ir patirtimi mes pateikiame jums savo specialistų rekomendacines įžvalgas.

Konsultacijos / VALDYBA / Kas renka ir atšaukia valdybos narius

susijęs klausimas

Kas renka ir atšaukia valdybos narius? (2021-02-25) komentarų: 0 peržiūrų: 1317

Bendrijų įstatymo 15 straipsnis. Bendrijos valdybos sudarymas. 1. Bendrijos valdybą sudaro bendrijos pirmininkas ir bendrijos valdybos nariai. Bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdybos pirmininkas. Bendrijos valdybos narių skaičius nustatomas bendrijos įstatuose. Jis negali būti mažesnis kaip trys nariai. 2. Bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo, turintis butą ar kitas patalpas tame (tuose) pastate (pastatuose), kurio (kurių) bendrojo naudojimo objektams valdyti yra įsteigta bendrija, ir atitinkantis bendrijos įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrijos valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. 3. Iki bendrijos valdybos kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują valdybą. Jeigu nauja bendrijos valdyba neišrenkama per 12... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Ar gali būti įdarbinti bendrijos valdybos nariai, pvz., 0,25 etato arba nustatant nedidelį užmokestį (pvz., 0,3 MMA)? (2022-09-23) komentarų: 0 peržiūrų: 329

Gali būti terminuotomis sutartimis įdarbinti ir valdybos nariai, jeigu bendrijos nariai tam duoda sutikimą ir patvirtina jų atlyginimams biudžetą.
susijęs klausimas

Ar galima išrinkti naujus valdybos narius dar nepasibaigus senųjų valdybos narių kadencijai? (2023-01-09) komentarų: 1 peržiūrų: 270

Taip, esamus valdybos narius galima atšaukti iš pareigų (arba būna, kad atsistatydina) ir iš karto išrinkti naujus valdybos narius. Svarbu laikytis nustatytų procedūrų, prieš registruojant naujus valdybos narius VĮ Registrų centro specialistai tikrins, ar jie išrinkti teisėtai.
susijęs klausimas

Kas kiek laiko renkama bendrijos valdyba? (2023-02-12) komentarų: 0 peržiūrų: 245

Bendrijų įstatyme nurodyta, kad bendrijos valdyba renkama ne ilgesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui. Taip pat reikia žiūrėti, kokia tvarka nustatyta bendrijos įstatuose - gali būti nustatytas ir vienerių, ir dvejų ar kitoks laikotarpis.
susijęs klausimas

Praėjus keliems mėnesiams po naujos valdybos rinkimų, vienas išrinktas valdybos narys nori atsistatydinti iš valdybos nario posto. Jam atsistatydinus valdybos narių skaičius neatitiktų minimalaus valdybos narių reikalavimo pagal bendrijos įstatus. Ar galima organizuoti rinkimus tik tai vienai atsilaisvinusiai valdybos nario pozicijai ? (2023-01-23) komentarų: 0 peržiūrų: 235

Net jeigu vienas valdybos narys atsistatydintų, valdybos narių skaičius, pagal kurį nustatomas kvorumas, būtų tas, kuris įrašytas bendrijos įstatuose. Ne tik galima, bet ir reikia nedelsiant organizuoti trūkstamo valdybos nario rinkimą. Svarbu laikytis nustatytų procedūrų. Naują išrinktąjį valdybos narį reikės įregistruoti (tik tuomet bus išregistruotas tas, kuris atsistatydino).
susijęs klausimas

Baigiasi pirmoji GNSB valdybos narių kadencija. Naujai kadencijai keliami nauji valdybos nariai, kurių skaičius ir vardai žinomi. Tai reiškia, kad tik tie nariai ir bus išrinkti. Klausimas, jei žinoma iš anksto darbotvarkė ir siūlymai, ar galima skelbti bendrijos narių susirinkimą priimant išankstinius balsavimus? (2023-10-30) komentarų: 0 peržiūrų: 199

Vadovaujantis Bendrijų įstatymu, bendrijos valdybos narius renka bendrijos nariai bendrijos narių susirinkime arba organizuojant bendrijos narių balsavimą raštu. Jeigu valdybos narius rinksite bendrijos narių susirinkime, bendrijos nariai, tik tie, kurie negali atvykti į susirinkimą, gali savo nuomonę paskelbtos susirinkimo darbotvarkės klausimais pareikšti raštu iš anksto bendrijos įstatuose nustatyta tvarka, bet susirinkimas vis tiek turi įvykti (žr., ar jūsų įstatuose... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Kokiu būdu galima pakeisti vieną Bendrijos valdybos narį kitu, jei senasis atsistatydina iš pareigų? Ar būtina tik dėl vieno valdybos nario organizuoti visuotinį susirinkimą? (2023-06-27) komentarų: 0 peržiūrų: 179

Bendrijos valdybos narius renka bendrijos nariai susirinkime arba organizavus balsavimą raštu. Išrinktą valdybos narį reikia įregistruoti VĮ Registrų centre.
susijęs klausimas

Kaip balsuojama už bendrijos valdybą, bendrai už visus ar atskirai už kiekvieną. (2023-07-11) komentarų: 0 peržiūrų: 174

Balsuoti reikia už kiekveiną asmenį, pretenduojantį tapti valdybos nariu, atskirai, protokole reikia atskirai nurodyti, kiek už kiekvieną asmenį buvo pritariančių balsų.
susijęs klausimas

Pakartotiniame rinkiminiame susirinkime, kad į valdybą patvirtintų kandidatą, "už", turi balsuoti 1/2 susirinkimo dalyvių ar 2/3? (2023-08-11) komentarų: 0 peržiūrų: 164

Pakartotoniam bendrijos narių susirinkimui taikomos tik kvorumo kitokios nuostatos (užtenka daugiau nei 1/4 dalyvaujančių bendrijos narių), o išrinkti valdybos narį ir pakartotiniame susirinkime reikia daugiau nei 2/3 dalyvaujančių balsais.
susijęs klausimas

Pasibaigus valdybos kadencijai, nėra išrinkta valdyba. Ar visuotinis susirinkimas gali pratęsti senosios valdybos įgaliojimus iki sekančio rinkiminio visuotinio susirinkimo? (2024-02-02) komentarų: 0 peržiūrų: 143

Jeigu kadencija pasibaigė, reikia išrinkti naujus valdybos narius ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre (net jeigu išrenkate tuos pačius asmenis, reikia įregistruoti iš naujo). Pratęsimas - įregistravus... Galite išrinkti tuos pačius valdybos narius, jeigu jie sutinka dar pabūti valdybos nariais, ir galite ne pasibaigus jų kadencijai, bet anksčiau juos atšaukti ir išrinkti naujus valdybos narius (tai ir bus laikina). Be to, valdybos nariai gali atsistatydinti... (skaityti viską)
susijęs klausimas

Netenkina valdybos narių atliekamas darbas, kokiu Bendrijų įstatymo straipsniu vadovautis, kad teisėtai /teisingai pagal įstatymą atstatydinti valdybos narius? Ar galima atstatydinti tik valdybos narius, išrenkant kitus,neatstatydinant pirmininko? (2023-12-13) komentarų: 0 peržiūrų: 123

Pagal galiojantį Bendrijų įstatyma valdybos narius renka ir atšaukia bendrijos nariai. Bendrijo snariai sprendimą gali priimti susirinkime arba balsuodami raštu. Už kiekvieną asmenį (valdybos narį) balsuojama atskirai. Galite atšaukti tik paprastus valdybos narius, o valdybos pirmininką (bendrijos pirmininkas) palikti toliau eiti pareigas.
susijęs klausimas

Ar reikia perrinkti visą Bendrijos valdybą, jeigu vienas iš valdybos narių atsistatydino, bet jau yra kandidatas atsilaisvinusiai vietoj? (2024-02-20) komentarų: 0 peržiūrų: 114

Dėl kiekvieno valdybos nario visada balsuojama atskirai. Galima rinkti vieną narį vietoje atsistatydinusio.